Datum: 13 februari 2023 / 14:30

Slimmer werken in zorg en welzijn door het gebruik van data?

Dat kan zeker! In deze inspiratiesessie maak je kennis met een aantal inspirerende voorbeelden. We gaan in op de aanpak vanaf de start en wat het oplevert.

Data kan helpen met het anders organiseren van zorg en welzijn, maar dat gebeurt alleen als je er ook iets mee DOET.

Deze sessie is onderdeel van de Slimme Zorg Estafette die wordt georganiseerd van 6 februari t/m 3 maart 2023, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS). Tijdens de Slimme Zorg Estafette staat innovatie in zorg, welzijn en preventie centraal. Elke week is er een regio aan zet, waarna het stokje wordt doorgegeven.

Thema(s): Anders werken

Domein(en): Domeinoverstijgend

Organisatie(s) RegioPlus; VitaValley/ Vliegwiel en Sigra

Wanneer: woensdag 15 februari 2023 van 09:30 tot 10:30 uur

Aanmelden:

Je registreert je eenmalig voor het activiteitenplatformvan de Slimme Zorg Estafette. Daarna kan je je specifiek aanmelden voor activiteiten via de knop aanmelden bij de activiteit.