Datum: 05 oktober 2023 / 09:00

Kennissessie verzuim en veerkracht

5 oktober tijd en locatie: Save the date!

Mensen die werken in de zorg zijn over het algemeen zeer betrokken, loyaal en bereid om hard te werken voor de mensen voor wie ze zorgen. Zoals wij allemaal hebben ze hun (eigen)aardigheden, hun kwaliteiten, hun prive omstandigheden en hun eigen manier om om te gaan met tegenslagen en veranderingen. In stressvolle tijden kan dat leiden tot verzuim en minder veerkracht.

Werkgevers hebben een verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun werknemers. Deze reikt verder dan het zorgen dat individueel verzuim wordt “opgelost” en medewerkers weer in dezelfde context terugkeren naar het werk. Arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke rol bij het al dan niet versterken van de veerkracht van werknemers en bij het voorkomen van verzuim. Deze arbeidscontext vormt het onderwerp van onze volgende kennissessie.

HR adviseurs spelen een belangrijke rol in het bewaken en eventueel verbeteren van deze arbeidscontext. In de dagelijkse praktijk worden veel HR adviseurs geleefd door wat op dat moment urgent en belangrijk is. Een structureel planmatige aanpak om de arbeidscontext te verbeteren vergt dat je wat afstand neemt van de dagelijkse praktijk. Het vergt een goede analyse van de werkcontext en belemmeringen of knelpunten die hierin optreden die het risico op uitval vergroten voor groepen medewerkers. Het vergt inzicht in cijfers en feiten en een samenhangend plan om gestructureerd te werken aan verbeterd welzijn. Zodat je kunt anticiperen op toekomstig uitval van medewerkers en daar gericht beleid op kunt inzetten.

Voor 5 oktober hebben we Revel gevraagd om ons mee te nemen in de werkcontext van verzuim en veerkracht. Revel is een innovatief bedrijf dat werkgevers helpt bij het voorspellen En beheersen van de risico’s op uitval en verminderde veerkracht. Revel helpt werkgevers de risico’s van verminderde inzet in kaart te brengen en op een planmatige wijze deze risico’s te voorkomen en/of te reduceren. Dat klinkt misschien theoretisch, maar dat is het allesbehalve. In de kennissessie worden jullie stapsgewijs meegenomen in de wijze waarop jij als HR adviseur deze risico’s in kaart kunt brengen, het gesprek kunt aangaan met directie en wat instrumenten zijn om structureel op organisatieniveau te werken aan een verbeterd welzijn voor alle medewerkers.

Voorafgaand aan deze kennissessie vragen we je enige voorbereiding te doen. Zodat Revel tijdens de bijeenkomst je zo specifiek mogelijk kan adviseren over jouw eigen next steps.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze bijeenkomst je veel inzicht, overzicht en handelingsperspectief gaat bieden om het werkplezier voor medewerkers in je organisatie En voor jouzelf te vergroten!

We verwachten een grote opkomst en vol is vol. Aanmelden kan tot 22 september. We zien je graag op 5 oktober!

Programma
09.00- 09.15 Opening
09.15-10.15 Parallelsessie 1 verzuim/meetkracht
09.15-10.15 Parallelsessie 2 veerkracht
10.15-10.30 Pauze en wisseling
10.30-11.30 Parallelsessie 1 verzuim/meetkracht
10-30 11.30 Parallelsessie 2 veerkracht
11.30-12.30 Plenaire terugkoppeling

Praktische informatie

Datum: Donderdag 5 oktober, 09:00-12:30 uur.
Locatie: Postillion Bunnik
Kosten: Gratis.
Aanmelden: Aanmelden kan via het inschrijfformulier