Datum: 06 november 2024 / 10:00

Van vinken naar vonken

Bekwaamheid aantonen kun je heel goed, op allerlei manieren, in het werk doen. En zorgprofessionals kunnen heel goed zelf bepalen op welk moment zij vakmanschap laten zien en/of bekwaam zijn. Laten we daar recht aan doen!

Veel zorgmedewerkers hebben vragen over de eisen die de Wet BIG stelt aan het opdragen en uitvoeren van voorbehouden handelingen. We sluiten graag aan bij de oproep van Conny Helder, Minister voor Langdurige Zorg en Sport: ‘Bekwaam is inzetbaar, dus maak daar gebruik van. Je collega’s hebben vaak veel meer kwaliteiten dan alleen de werkzaamheden die ze nu doen.’

Het lerend netwerk Bekwaam is inzetbaar is ontstaan uit de inspirerende workshop van Petrouschka Wind-Werker in november 2022 en komt zes wekelijks bij elkaar. De bijeenkomsten zijn laagdrempelige en actiegericht en worden begeleid door Petrouschka om Bekwaam is inzetbaar in je eigen organisatie te implementeren. Het is een netwerk van en voor onze leden waarbij de dagelijkse praktijk centraal staat, ervaringen worden uitgewisseld, kennis wordt gedeeld en gerichte adviezen worden gegeven.

Praktische informatie

Doelgroep: Deelname is alleen mogelijk voor onze leden; in het bijzonder HR-professionals die betrokken zijn bij dit thema.
Datum: woensdag 6 november I van 10.00 – 12.00 uur.
Locatie: BOVAGhuis in Bunnik
Aanmelden: via het inschrijfformulier