Datum: 18 april 2024 / 09:00

Toekomstig verzuim voorkomen

Het landelijke verzuimpercentage in zorg en welzijn was in 2023 gemiddeld 7,75% (bron: Vernet). Als je dit cijfer vertaalt naar de regio van Utrechtzorg betekent het dat er van de 134.200 medewerkers elke dag 10.400 medewerkers niet aan het werk zijn. Het is dus belangrijk om elke beschikbare medewerker in de zorg optimaal in te kunnen zetten.

Er zijn veel interventies beschikbaar op het gebied van duurzame inzetbaarheid, maar veel organisaties zien daarbij door de bomen het bos niet meer. Daarom biedt Utrechtzorg een lerend netwerk duurzame inzetbaarheid aan.

Door deelname krijgen organisaties:
• Toegang tot de bedrijfsscan van TNO om een analyse te doen op de knelpunten in hun organisatie
• Toegang tot het Kosten Baten tool voor Duurzame inzetbaarheid om een business case te maken
• Een format aangereikt om een plan van aanpak voor hun organisatie te maken
• Ondersteuning bij het voorbereiden van de presentatie voor hun directie
• Uitwisseling van ervaringen met andere organisaties
• Begeleiding bij de eerste stappen van de implementatie van het plan van aanpak
• Mogelijkheden om in samenwerking met elkaar (en externe expertise) benodigde interventies te ontwikkelen

De eerste bijeenkomst is een online-bijeenkomst en duurt circa 2,5 uur. Voorafgaand aan deze bijeenkomst ontvang je een link naar de quick scan. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de scan besproken en krijgen deelnemers handvatten aangeboden om mee aan de slag te gaan. Na afloop van de eerste bijeenkomst is het mogelijk om je in te schrijven voor de volgende 5 bijeenkomsten.

Datum: Donderdag 18 april 2024
Tijd: 09.00-11.30 uur
Locatie: Online
Aanmelden: kan hier

Deelnemers van Utrechtzorg doen kosteloos mee aan dit lerend netwerk.