Datum: 21 november 2024 / 09:30

Toekomstig verzuim voorkomen

Het landelijke verzuimpercentage in zorg en welzijn was in 2023 gemiddeld 7,75% (bron: Vernet). Als je dit cijfer vertaalt naar de regio van Utrechtzorg betekent het dat er van de 134.200 medewerkers elke dag 10.400 medewerkers niet aan het werk zijn.

Met de krapte op de arbeidsmarkt is het extra belangrijk om elke beschikbare medewerker optimaal in te kunnen zetten. We moeten hen gezond, veilig en met plezier te laten werken. Zo voorkomen we verzuim in de toekomst. Ons lerend netwerk Duurzame Inzetbaarheid gaat hiermee aan de slag.

Deelname aan dit netwerk betekent:
• Toegang tot de bedrijfsscan van TNO om een analyse te doen op de knelpunten in de organisatie
• Toegang tot de Kosten Baten tool voor Duurzame inzetbaarheid om een business case te maken
• Een format om een plan van aanpak voor de eigen organisatie te maken
• Ondersteuning bij het voorbereiden van de presentatie voor je directie
• Uitwisseling van ervaringen met andere organisaties
• Begeleiding bij de eerste stappen van de implementatie van het plan van aanpak
• Mogelijkheden om in samenwerking met elkaar (en externe expertise) benodigde interventies te ontwikkelen

Praktische informatie

Datum: Donderdag 21 november
Tijd: 09:30 - 13:00 uur
Locatie: Het BOVAGhuis (Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik)
Aanmelden: Dit netwerk is gestart in april. Heb je desondanks nog interesse? Neem dan contact op met Natascha Kalkman via nkalkman@utrechtzorg.net om de mogelijkheden te bespreken.

Deelnemers van Utrechtzorg doen kosteloos mee aan dit lerend netwerk.