Datum: 24 november 2022 / 10:00

Lerende regio

Het netwerk leren en ontwikkelen van Utrechtzorg is dé plek om elkaar te inspireren, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Het is ook de plek waar we samen activiteiten bespreken en oppakken op het gebied van leren, ontwikkelen en opleiden. In dit netwerk bepalen we de te volgen koers als het gaat om de vraagstukken van de regionale arbeidsmarkt op het gebied van leren en opleiden.

Door gezamenlijk het gesprek aan te gaan over de kennis, vaardigheden en competenties van (toekomstige) professionals ontstaat er meer inzicht over wat nodig is aan leren, opleiden en ontwikkeling. Dit leidt tot betere leer- opleidingsmogelijkheden voor (toekomstige) zorgprofessionals en een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. In organisaties en in de regio met initiatieven zoals het project Leereenheden, digitale vaardigheden en learning labs. Door krachtig samen te werken aan een lerende regio kunnen we meer impact maken op de kwaliteit van leren en opleiden en daarmee op de totale zorg en welzijn in de regio.

Bijeenkomst november

Het netwerk komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Dit is de laatste bijeenkomst van 2022.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 24 november, 10:00 - 12:00 uur
Locatie: Online via Microsoft Teams, fysiek wanneer mogelijk
Aanmelden: Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Heeft u vragen, tips of ideeën of een agendapunt voor deze bijeenkomst of het netwerk? Neem dan contact op met Erna Laclé via elacle@utrechtzorg.net of Jan Joosten via jjoosten@utrechtzorg.net.