Datum: 28 oktober 2021 / 16:00

Verhalend onderzoek

Binnen het project "Jouw verhaal, onze zorg" doen we onderzoek naar uitstroom en behoud door verhalen op te halen bij medewerkers zelf. AxionContinu, QuaRijn, Reinaerde en Sherpa hebben hiervoor samen met Utrechtzorg en een externe partij de handen ineen geslagen.

Vertelpunt

In de eerste fase zijn vanaf 10 mei 2021 alle medewerkers, oud-medewerkers, uitzendkrachten en ZZP’ers van deze vier organisaties benaderd met de vraag om (anoniem) één of meer verhalen te delen over situaties waarin zij overwegen een andere baan te zoeken. In ons vertelpunt verzamelden we de afgelopen tijd meer dan 500 van deze verhalen. De verhalen zijn inmiddels geanalyseerd, en samen met de bestuurders hebben we bekeken op welke vraagstukken nadruk komt te liggen.

Met zo’n 8 sleutelfunctionarissen per organisatie hebben we dit in een werksessie verder gebracht tot ideeën voor oplossingen. Vervolgens zijn deze ideeën uitgewerkt tot concrete(re) plannen. De deelnemende organisaties trekken in dit proces gezamenlijk op en kunnen goede ervaringen met elkaar delen.

Presentatie

Deze branche-overstijgende en actiegerichte aanpak wordt door een enthousiaste projectgroep vormgegeven. Meer weten? Of wilt u met uw organisatie meedoen aan het project? Op donderdag 28 oktober (16:00 - 17:00 uur) presenteren we het project (online) en is er ruimte om vragen te stellen.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 28 oktober, 16:00 - 17:00 uur
Locatie: Online via Microsoft Teams
Aanmelden: Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Natascha Kalkman via nkalkman@utrechtzorg.net.

Fotografie: Nienke Berendsen