Van februari tot en met juni wordt via een actieonderzoek werkdruk bij 5 organisaties (in totaal bij circa 1.000 medewerkers) geëxperimenteerd met passende oplossingen om de werkdruk te verlagen. Deze oplossingen liggen op fysiek, emotioneel of mentaal vlak of hebben betrekking op de kwantiteit van het werk.

Bij een netwerkbijeenkomst in september 2017 bleek dat een groot aantal deelnemers worstelde met werkdruk onder het personeel. De netwerkleden (vaak HR-professionals) zochten hulp bij het in kaart brengen en reduceren van (ervaren) werkdruk. Ondersteund door het HU-lectoraat Organiseren van Veranderingen in het Publieke Domein voeren 7 studenten van de HRM opleiding van de HU bij 5 organisaties (Reinaerde, De Tussenvoorziening, Leger des Heils Midden Nederland, St. Antonius Ziekenhuis en UCentraal) een actieonderzoek werkdruk uit. Tijdens dit onderzoek (februari-juni 2018) onderzochten zij de verschillende typen ervaren werkdruk en adviseren zij passende interventies. Waar mogelijk implementeren en evalueren zij deze interventies ook.

De uitkomsten van deze experimenten worden gepresenteerd op 19 juni a.s. U bent van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn. De bijeenkomst duurt van 13.00 – 16.00 uur en vindt plaats in de Stadstuin (Europalaan 20, Utrecht). Aanmelden kan via een mail naar secretariaat@utrechtzorg.net o.v.v. 'Onderzoek werkdruk'.

Gerelateerd nieuws

Al het nieuws