Datum: 25 januari 2021 / 10:00

Praktijkleren in het mbo

Praktijkleren in het mbo heeft als doel het verbeteren van de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt . In het derde steun- en herstelpakket is € 63 miljoen voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo opgenomen.

Tijdens dit webinar van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt licht het ministerie van SZW dit pakket toe. Wat houdt dit pakket in en hoe kunt u hiervan gebruik maken in uw regio? Wat zijn de kansen en mogelijkheden bij opleidingen die leiden tot een diploma, mbo -certificaat of een praktijkverklaring? De arbeidsmarktregio Noord-Limburg gaat in op uitdagingen en kansen tijdens crisistijd bij de implementatie van praktijkleren.

Praktische informatie

Datum: Maandag 25 januari, 11:00 - 12:00

Dit webinar wordt georganiseerd door de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt. Bekijk de website voor meer informatie en aanmelding.