Datum: 03 december 2024 / 09:00

Na aanleiding van de grote belangstelling voor het lerend netwerk Duurzame inzetbaarheid is er een bijeenkomst gepland rond dit thema. Tijdens deze bijeenkomst kijken we terug op de stappen die we in het lerend netwerk doorlopen hebben, de kennis die we hebben opgedaan, de lessen die we (van elkaar) geleerd hebben en dat wat er nog beter kan. Verder inventariseren we de belangstelling om met een nieuwe groep in 2025 die proces te doorlopen.

Het lerend netwerk Duurzame inzetbaarheid
Het landelijke verzuimpercentage in zorg en welzijn was in 2023 gemiddeld 7,75% (bron: Vernet). Als je dit cijfer vertaalt naar de regio van Utrechtzorg betekent het dat er van de 134.200 medewerkers elke dag 10.400 medewerkers niet aan het werk zijn.

Met de krapte op de arbeidsmarkt is het extra belangrijk om elke beschikbare medewerker optimaal in te kunnen zetten. We moeten hen gezond, veilig en met plezier te laten werken. Zo voorkomen we verzuim in de toekomst. Het lerende netwerk Duurzame inzetbaarheid maakt voor de analyse van de eigen organisatie gebruik van tools die ontwikkeld zijn door TNO. Na de analyse werd gewerkt aan het maken van een plan van aanpak en de uitvoering daarvan. Tijdens de bijeenkomsten, met expert Guido Welter, wordt het hele proces begeleid en worden kennis en ervaringen uitgewisseld om van elkaar te leren.

Praktische informatie
Datum: Dinsdag 3 december van 09:00- 13:00
Voor wie: HR-professionals en (team)managers of anderen die zich binnen de organisatie bezighouden met dit thema
Locatie: BOVAGhuis ((Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik))
Kosten: Deze bijeenkomst is gratis voor deelnemers van Utrechtzorg
Aanmelden: kan via het inschrijfformulier