Extra handen voor de zorg

De stijgende impact van het coronavirus vraagt veel van alle medewerkers in zorg en welzijn. Met man en macht zetten organisaties zich in om de continuïteit van zorg te waarborgen. In sommige situaties kan dat alleen als er extra capaciteit bij komt. Tegelijk zien we dat veel (oud)zorgmedewerkers zich aanmelden om tijdelijk te helpen in de sector.

Utrechtzorg heeft zich, samen met de andere regionale werkgeversorganisaties binnen RegioPlus, aangesloten bij het landelijk initiatief ‘Extra handen voor de zorg’. Via een regionaal contactpunt koppelen we de regionale vraag en het aanbod van tijdelijke extra zorgcapaciteit aan elkaar met als doel zorg- en welzijnsorganisaties te ontlasten. We werken hierin samen met 45 organisaties, waaronder het ministerie van VWS. Alle landelijke informatie over dit project vindt u op www.extrahandenvoordezorg.nl.

In onze factsheet houden we de actuele cijfers van onze regio bij.

Inventarisatie behoefte

Alle organisaties binnen het Utrechtzorg- en RAAT-netwerk hebben een e-mail ontvangen met het verzoek om ons te laten weten of er behoefte is aan tijdelijk extra capaciteit. Heeft de HR- of recruitmentafdeling van uw organisatie deze e-mail niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@utrechtzorg.net of 030-6340808.

Matching

Uit de aanmeldingen van (oud)zorgmedewerkers kijken we of en zo ja, welke tijdelijke krachten we aan uw organisatie kunnen koppelen. Wij doen daarbij een eerste check op geschiktheid. Daarna ontvangt u van ons contactgegevens waarmee u zelf aan de slag kunt.

Nemen mensen direct contact met u op om hulp aan te bieden? Of ontvangt u vanuit uw eigen call-to-action aanmeldingen van mensen met ervaring in de zorg die niet ingezet kunnen worden in uw organisatie? Vraag ze dan om het formulier op de website in te vullen. Ze komen dan in de landelijke database en daarmee in het regionale matchingsproces. Zo helpen we elkaar.

De aanmelding en coördinatie van vrijwilligers zonder ervaring in de zorg loopt via het Rode Kruis. Zorg- of welzijnsorganisaties die vrijwilligers zonder ervaring in zorg en welzijn kunnen gebruiken, kunnen contact opnemen met service@redcross.nl.

Meer informatie

Alle landelijke informatie over dit project vindt u ook op de speciale website www.extrahandenvoordezorg.nl.

Voor aanvullende vragen over het regionaal contactpunt of andere arbeidsmarktvraagstukken als gevolg van corona kunt u contact met ons opnemen via info@utrechtzorg.net of bellen met 030-6340808.