Zorg voor de zorg / COVID-19 extra handen aan het bed

De stijgende impact van het coronavirus vraagt veel van alle medewerkers in zorg en welzijn. Met man en macht zetten organisaties zich in om de continuïteit van zorg te waarborgen. In sommige situaties kan dat alleen als er extra capaciteit bij komt. De vraag naar tijdelijke inzet van (gediplomeerde) medewerkers wordt dan ook steeds groter. Tegelijkertijd zien we dat mensen in grote getalen hun hulp aanbieden na oproepen via social media, waaronder veel (oud)verpleegkundigen en (oud)verzorgenden.

Regionaal contactpunt

Utrechtzorg heeft zich, samen met de andere regionale werkgeversorganisaties binnen RegioPlus, aangesloten bij het landelijk initiatief ‘COVID-19 extra handen aan het bed’. Inmiddels hebben zich duizenden mensen geregistreerd, en dit aantal neemt elke dag toe. 'COVID-19 extra handen aan het bed' heeft deze database aan RegioPlus overgedragen. We hebben een contactpunt ingericht van waaruit we de regionale vraag en het aanbod aan elkaar gaan koppelen met als doel zorg- en welzijnsorganisaties te ontlasten. We slaan hierbij de handen ineen met ActiZ, NVZ, BOZ organisaties, ROAZ, V&VN, NU'91 en het ministerie van VWS. Alle landelijke informatie over dit project vindt u ook op de speciale website www.extrahandenvoordezorg.nl.

Inventarisatie behoefte

Alle organisaties binnen het Utrechtzorg- en RAAT-netwerk hebben een e-mail ontvangen met het verzoek om ons te laten weten of er behoefte is aan tijdelijk extra capaciteit. Heeft de HR- of recruitmentafdeling van uw organisatie deze e-mail niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via info@utrechtzorg.net of 030-6340808.

Matching

Uit de aanmeldingen van (oud)zorgmedewerkers kijken we of en zo ja, welke tijdelijke krachten we aan uw organisatie kunnen koppelen. Wij doen daarbij een eerste check op geschiktheid. Daarna ontvangt u van ons contactgegevens waarmee u zelf aan de slag kunt.

Nemen mensen direct contact met u op om hulp aan te bieden? Of ontvangt u vanuit uw eigen call-to-action aanmeldingen van mensen met ervaring in de zorg die niet ingezet kunnen worden in uw organisatie? Vraag ze dan om het formulier op de website in te vullen. Ze komen dan in de landelijke database en daarmee in het regionale matchingsproces. Zo helpen we elkaar.

De aanmelding en coördinatie van vrijwilligers zonder ervaring in de zorg loopt via het Rode Kruis. Zorg- of welzijnsorganisaties die vrijwilligers zonder ervaring in zorg en welzijn kunnen gebruiken, kunnen contact opnemen met service@redcross.nl.

Meer informatie

Alle landelijke informatie over dit project vindt u ook op de speciale website www.extrahandenvoordezorg.nl.

Voor aanvullende vragen over het regionaal contactpunt of andere arbeidsmarktvraagstukken als gevolg van corona kunt u contact met ons opnemen via info@utrechtzorg.net of bellen met 030-6340808.

Momenteel is Utrechtzorg ook tussen 17 uur en 22 uur en in het weekend telefonisch bereikbaar voor zeer urgente vragen rondom extra inzet als gevolg van corona.