Ontdekdezorg week

De Ontdekdezorg week (voorheen Week van Zorg en Welzijn) vindt jaarlijks plaats in maart. Tijdens deze week vragen we landelijk en regionaal aandacht voor werken in zorg en welzijn, waarbij we aansluiten op de landelijke 'Ik Zorg'-campagne.

Campagne

De Ontdekdezorg week is hét landelijke campagnemoment voor de sector zorg en welzijn. De doelgroep van deze campagne bestaat uit zij-instromers en herintreders. We laten zien wat werken in de sector inhoudt en welke kansen er zijn. Dit doen we samen met werkgevers en onderwijs.

De Ontdekdezorg week wordt geörganiseerd door de samenwerkende regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus. Utrechtzorg coördineert de campagne in de regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vecht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Ontdekdezorg week? Neem dan contact op met Diede Heitink via dheitink@utrechtzorg.net.