Fysieke en mentale belasting

Agressie en fysieke belasting zijn vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg. Dit vraagt om preventiebeleid en aandacht voor deze thema's op de werkvloer. Gezond & Zeker helpt hierbij met de website 'Blijf Inzetbaar' en door bijeenkomsten te organiseren, zoals de jaarlijkse Innovatiedag.

Blijfinzetbaar.nl combineert de nieuwste wetenschappelijke inzichten en instrumenten voor HR & Beleid, met Gezond & Zeker tools, tips en praktijkverhalen voor de professional op de werkvloer.

Blijfinzetbaar.nl en Gezond & Zeker zijn initiatieven van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus. Utrechtzorg co├Ârdineert deze projecten binnen de regio's Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vechtstreek.

Meer informatie

Meer weten? Bekijk dan de website van RegioPlus of neem contact op met Natascha Kalkman via nkalkman@utrechtzorg.net.