De potentie van innovatie benutten

‘Anders Werken’ is een van de pijlers van het Actieplan Tekorten in onze regio. Wil de potentie van digitale innovatie benut worden, dan is het cruciaal dat de medewerkers de meerwaarde van technologische veranderingen inzien en dat zij de innovatieve toepassing gaan gebruiken. Dit vraagt aandacht voor zowel de organisatorische als de menselijke kant. ‘Anders Werken’ staat dan ook voor de essentiële combinatie van technologie en medewerkers.

Handreiking Anders Werken

Innovatie biedt de zorg veel potentie om te helpen bij deze vraagstukken, maar willen we deze potentie echt goed benutten, dan hebben we meer nodig dan een kruiwagen vol technologie. Innovatie vraagt ook andere vaardigheden en andere manieren van werken.

De handreiking 'Anders Werken en duurzaam implementeren' is het resultaat van een aantal masterclasses georganiseerd in samenwerking met buro Wisselstroom. Het helpt u op weg naar gerichte innovatie en duurzame implementatie aan de hand van een systematische aanpak. We geven praktische voorbeelden, aandachtspunten en tips. Download hier de handreiking.

Delen best practices

Op deze pagina delen we graag inspirerende documenten uit de regio met u.

Heeft u best practices op het gebied van implementatie van zorgtech innovaties? Of heeft u interesse in een adviesgesprek om digitale kansen te benutten? Mail dan naar Jan Joosten: jjoosten@utrechtzorg.net.