NL Leert Door

Met de subsidie 'NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk' kunnen werknemers middels een ontwikkel-/loopbaanadvies zicht krijgen op hun situatie en met eventuele vervolginterventies de aansluiting tussen werk, omstandigheden en de persoon verbeteren. Zo zijn en blijven medewerkers duurzaam inzetbaar. Het traject kan zich richten op de inzetbaarheid bij de huidige werkgever, bij een andere werkgever en wellicht zelfs buiten de sector.

Subsidie aanvragen

RegioPlus heeft samen met de aangesloten regionale werkgeversorganisaties (waaronder Utrechtzorg) en CNV Zorg en Welzijn de subsidie NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk aangevraagd. In dat kader kunnen wij werkgevers voor zorg en welzijn ontwikkel-/loopbaantrajecten aanbieden voor 30% van de kosten (dus 70% is gesubsidieerd). De subsidieperiode loopt vanaf maart 2021 tot en met 31 december 2022. Alle activiteiten dienen afgerond te zijn voor 31 december 2022.

Heb je interesse in deze subsidieregeling? Bekijk dan de flyer inclusief aanvraagformulier. Je kunt dit formulier ingevuld toesturen naar projectleider Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net. Je kunt ook bij haar terecht voor meer informatie.