SectorplanPlus geeft impuls aan opleiding nieuwe professionals

Het SectorplanPlus is een subsidieregeling om werkgevers een extra impuls te kunnen laten geven aan (scholings-)activiteiten, primair gericht op nieuwe instroom, maar ook op behoud en anders werken in de sector. De middelen die gereserveerd zijn voor het SectorplanPlus komen in fasen beschikbaar.

Landelijk hebben tot op heden meer dan 900 zorgorganisaties aangegeven mee te willen doen met SectorplanPlus. Gezamenlijk hebben zij ruim 242.000 scholingstrajecten aangevraagd. Voor de drie arbeidsmarktregio’s van Utrechtzorg (Utrecht e.o., Amersfoort-Eemland en Gooi & Vecht) betreft het ongeveer 24.000 trajecten bij zo’n 160 zorginstellingen.

SectorplanPlus 2024-2025

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt wederom middelen beschikbaar voor een nieuwe aanvraagperiode van de regeling SectorplanPlus. Dit is bestemd voor de periode van 19 augustus 2024 tot en met 31 december 2025. De uitvoering hiervan wordt, net als in de afgelopen jaren, belegd bij het samenwerkingsverband RegioPlus. Het aanvragen van de subsidie is mogelijk van maandag 17 juni 2024 tot en met maandag 15 juli 2024.

Activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd

Er kan subsidie worden aangevraagd voor verschillende opleidingsactiviteiten die bijdragen aan het stimuleren van de instroom en het behoud van medewerkers:
• Opleidingsactiviteit A: MBO BBL en derde leerweg
• Opleidingsactiviteit B: HBO Duaal en deeltijd
• Opleidingsactiviteit C: Training en ontwikkeling

Het is alleen mogelijk om subsidie aan te vragen voor opleidingsactiviteiten die nieuw gaan starten binnen de looptijd van de subsidie. Opleidingsactiviteiten die al vóór 19 augustus 2024 zijn gestart komen niet voor subsidie in aanmerking binnen deze ronde. Alle kaders en voorwaarden ten aanzien van de aanvraag van opleidingsprojecten zijn opgenomen in het programma van eisen.

Meer informatie

Meer informatie over het SectorplanPlus vind je op www.sectorplanplus.nl en via het aanvraagportal.

Voor vragen over SectorplanPlus binnen de arbeidsmarktregio’s Midden (Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vecht) kan je contact opnemen met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.