Gezamenlijke visie en aanpak

Leren en ontwikkelen binnen de arbeidsmarkt van zorg en welzijn doen we samen. Dit komt voort uit de inzet van de verschillende partijen: zorg- en welzijnsorganisaties, commerciële en niet-commerciële opleiders, overheden en andere stakeholders. Elk van hen partijen die vanuit hun eigen perspectief de regionale arbeidsmarkt bepalen.

Wanneer deze inzet onvoldoende onderling wordt afgestemd bestaat het risico op versnippering en overlap van initiatieven. Een gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen levert een belangrijke bijdrage aan de samenhang, verbinding en samenwerking en hiermee aan de ontwikkeling van zorg en welzijn in de regio.

Ambitie 2020 - 2025

Onze ambitie voor de komende jaren is dan ook de volgende:

“Het is onze ambitie om de verschillende initiatieven vanuit een gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen slimmer met elkaar te verbinden. Samen met het werkveld kunnen we nog grotere impact maken op de kwaliteit van leren en opleiden.”

Met een meer strategische en lange termijn aanpak kunnen we meer verbinding maken en ons richten op samenwerken met de juiste partners.

Wij willen daarom voor de periode 2020-2025 in co-creatie zorg en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid en andere stakeholders de volgende zaken ontwikkelen:

• Een gezamenlijke regionale visie 2020-2025 op leren en ontwikkelen.
• Een bijbehorende gezamenlijke doe-agenda 2020-2025 op leren en ontwikkelen.
• Het (her)ontwerpen van het regionale leer en ontwikkellandschap (ecosysteem).

Gaat u deze uitdaging samen met ons aan? Erna Laclé en Jan Joosten komen graag met u in contact. U kunt hen bereiken via elacle@utrechtzorg.net en jjoosten@utrechtzorg.net, of via 030 - 634 0808.