Communicatienetwerk Utrechtzorg

Het communicatienetwerk is voor communicatieprofessionals van bij Utrechtzorg aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties. Dit netwerk heeft als doel om met communicatie bij te dragen aan het imago van zorg en welzijn als aantrekkelijke werkgever. Zowel naar de regionale arbeidsmarkt als naar medewerkers.

Dit netwerk wordt in het najaar van 2021 opgestart. De bij Utrechtzorg bekende communicatieprofessionals van haar deelnemers krijgen hier bericht over.

Ervaringen uitwisselen en kennis vergroten

Het netwerk komt een aantal keer per jaar bijeen (online en fysiek) om arbeidsmarktcommunicatievraagstukken te bespreken en kennis en ervaringen uit te wisselen. Op basis van de vragen die spelen, organiseert Utrechtzorg webinars, workshops of trainingen. Via het netwerk delen we updates en materialen van de landelijke Ik Zorg campagne vanuit het ministerie van VWS.

Waarom het communicatienetwerk?

  • Kennis en ervaringen delen met communicatieprofessionals van andere zorg- en welzijnsorganisaties;
  • Inspirerende sessies met ervaringsdeskundigen van binnen en buiten de sector;
  • Samen werken aan een goed imago van de sector als werkgever in de regio;
  • Aansluiting houden op de landelijke Ik Zorg campagne en andere updates van het ministerie van VWS.

Deelname

Is uw organisatie al aangesloten bij Utrechtzorg, werkt u nog niet met ons samen op het gebied van communicatie? Neem dan contact op met Diede Heitink via dheitink@utrechtzorg.net.