Regionale én landelijke kracht

Als arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek geloven wij dat de kracht in de regio zit. Tegelijk vinden we het belangrijk om te leren van andere regio's, en waar mogelijk de krachten te bundelen. Dit doen we door te participeren in landelijke netwerken zoals RegioPlus en het Actie Leer Netwerk. Ook zoeken we verbinding met brancheorganisaties zoals ActiZ en de VGN, kennispartners als Vilans en het Nivel, en aanvullende regionale netwerken als de Health Hub Utrecht, VGU (Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht) en IVVU (Vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht). Daarnaast werken we samen met de werkgeversservicepunten (WSP) binnen onze arbeidsmarktregio's.

RegioPlus
Utrechtzorg is aangesloten bij RegioPlus. RegioPlus is het samenwerkingsverband van twaalf regionale werkgeversorganisaties, en vormt de schakel tussen landelijk beleid en regionale uitvoering. Dankzij deze verbinding kan Utrechtzorg gemakkelijk samenwerken met andere regio's. We leren van elkaar, pakken waar mogelijk samen projecten op, en bundelen de krachten zodat we één krachtig landelijk netwerk vormen. Bovendien zorgt dit netwerk voor een korte lijn met het ministerie van VWS.

Actie Leer Netwerk
Het Actie Leer Netwerk is onderdeel van het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het legt de verbinding tussen het actieprogramma, het werkveld en onderwijs. Ze faciliteert en ondersteunt partijen die met vernieuwende initiatieven de personeelstekorten aanpakken. Daarnaast inspireert en stimuleert het Actie Leer Netwerk alle andere betrokken partijen om ook initiatieven te starten. Of succesvolle initiatieven van anderen over te nemen.

Health Hub Utrecht
Utechtzorg is partner van de Health Hub Utrecht. Dit is een netwerk van organisaties die door samenwerking de toekomst van gezondheid en welzijn in de regio Utrecht vorm geven.

Utrecht Talent Alliantie
Utrechtzorg vertegenwoordigt de sector zorg en welzijn in de Utrecht Talent Alliantie (UTA). De Utrecht Talent Alliantie bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers in de grootste tekortsectoren, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, het UWV, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. Samen werken we aan een sterke regionale arbeidsmarkt.

Samenwerking

Heb je interesse in samenwerking met Utrechtzorg? Neem dan contact met ons op via secretariaat@utrechtzorg.net of 030 - 634 0808. Ons secretariaat koppelt je graag aan de juiste collega.