Netwerk leren en ontwikkelen

Door gezamenlijk het gesprek aan te gaan over de kennis en competenties van werknemers is er beter zicht op de behoefte aan opleiding en ontwikkeling. Zijn werknemers wel voldoende opgeleid? Past hun kennis en kunde ook bij wat u in de toekomst wilt bieden? En wat betekent dat voor uw personeels- en scholingsbeleid? Deze inzichten moeten leiden tot het beter opleiden van (aankomend) zorgprofessionals en een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.

Het Utrechtzorg netwerk leren en ontwikkelen komt regelmatig fysiek en online bij elkaar. Het is de plek waar we samen activiteiten bespreken en oppakken op het gebied van leren en werken. Als deelnemer van Utrechtzorg praat en beslist u mee over de te volgen weg. Daarnaast is het netwerk de plaats om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie

Wilt u deelnemen aan dit netwerk? Neem dan contact op met Erna Laclé of Jan Joosten via elacle@utrechtzorg.net of jjoosten@utrechtzorg.net.