De Ik Zorg Shop - Samen werken aan het arbeidstekort in de regio
De Ik Zorg Shop is een fysieke plek. Hier werken opleiders, loopbaancoaches en zorg- en welzijnsorganisaties samen aan een creatieve manier van werven, opleiden en aannemen van personen in de sector. We werken hierbij met twee principes: “Doorverwijzen i.p.v. afwijzen” en “Niet het CV, maar de persoon staat centraal in het proces”. Dit resulteert in het beter benutten van de beschikbare capaciteit op de arbeidsmarkt.

Artikel: De kracht van regionale samenwerking in de Ik Zorg Shop