‘Bij Opleiden op Maat is het uitgangspunt welke werkervaring iemand meeneemt’

29 juli 2020

Via de pilot "Opleiden op Maat" biedt ROC Midden Nederland maatwerk voor mensen die binnen zorg en welzijn aan de slag willen.

Opleiden op Maat

Aan het woord is oud-verpleegkundige en studentcoach Margreet Pasman. Margreet is als ‘intaker’ betrokken bij de pilot waarin het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland na de zomervakantie van start gaat. Dan start een unieke lesgroep die, na de intake met Margreet, een persoonlijk opleidingsadvies krijgt. Aan de hand van de persoonlijke leerroute worden de deelnemers het komende jaar opgeleid tot bijvoorbeeld gediplomeerd VIG-er, verpleegkundige of voor mbo-certificaten of een leereenheid. In dit interview vertelt Margreet over deze nieuwe vorm van opleiden, waarin ze uitlegt hoe naast opleidingen ook werkervaring wordt gewogen. "Of je nu zij-instromende stewardess bent of 15 jaar vrijwilligerservaring in de ouderenzorg hebt: iedereen met motivatie om te werken in de zorg is van harte welkom!", vertelt Margreet.

Persoonlijk opleidingsadvies en resultaat

"Aan de hand van onze intake kijken we wat de meest geschikte route voor potentiële deelnemers is. Dit maatwerktraject vraagt wat van de intrinsieke motivatie van de student. De student zal goed moeten kunnen plannen en organiseren en zelf de regie kan pakken. Dat is voor het werken in de zorg ook relevant en voor deze pilot een belangrijke voorwaarde. Daar staat tegenover dat je je leerroute optimaal kunt afstemmen op je werkzaamheden. Dus, kun jij ‘door de binnenbocht’, dan is dat mogelijk. Iedere student heeft een studentcoach die daarin begeleidt en ondersteunt".

"In de intake staat het gewenste leerdoel centraal. Wat wil iemand leren? Wat is het gewenste resultaat: een diploma of een mbo-certificaat behalen of een leereenheid afronden? En hoe ziet, op basis van al behaalde diploma’s en relevante werkervaring, iemands persoonlijke opleidingsadvies er dan uit? De leerroute is zo optimaal afgestemd op de praktijk en de student kan zelf bepalen in welke volgorde en in welk tempo zij gaat. De studentcoach kijkt over de schouder mee en bespreekt met de deelnemer de voortgang en zaken waar iemand tegenaan loopt", vertelt Margreet.

Werkervaring wegen

"Om je een beeld te geven van de diversiteit aan deelnemers: er is een dame die 35 jaar bij een arbodienst werkt en daar veel zorgervaring heeft opgedaan. Zo is er ook iemand die in de verslavingszorg werkt en graag een aanvullend diploma wil. Een 63-jarige dame met werkervaring in de ouderenzorg wil graag werken in het hospice en overweegt ook om dit traject in te gaan".

Met de toenemende druk op de zorg wordt Opleiden op Maat steeds noodzakelijker. "Het is niet meer van deze tijd dat iemand die 15 jaar vrijwilligerservaring heeft in de ouderenzorg eenzelfde opleidingsroute aflegt als een stewardess die 15 jaar in de lucht heeft gewerkt. Dat zijn ‘op maat’ trajecten, waarbij je zorgvuldig werkervaring weegt", aldus Margreet.

Zij-instromende stewardess

"Ik kijk op basis van voorkennis en ervaring wat iemand nog nodig heeft om tot het gewenste resultaat te komen. De mevrouw die al jaren zorgt voor mensen met dementie heeft een ander inhoudelijk leerdoel dan een zij-instromende stewardess. De beroepsthema’s zijn de bouwstenen die we inzetten om tot dat gewenste leerdoel te komen en zijn gekoppeld aan de kerntaken en werkprocessen beschreven in het kwalificatiedossier en zodoende breed inzetbaar. Ze vormen zo de bouwstenen voor een Leven Lang Leren", aldus Margreet.

Schooldag

"De scholing wordt één dag in de week aangeboden, daarnaast werken de deelnemers in de praktijk", vertelt Margreet. "Tijdens een lesdag zijn er werkcolleges waarin de beroepsthema’s behandeld worden en vakcolleges, waarin bijvoorbeeld Anatomie en Verpleegtechnische vaardigheden aan bod komen. Daarnaast is er intervisie, waarin er ruimte is om te leren van en met elkaar, omdat een ieder specifieke kennis en ervaring brengt. En niet te vergeten de begeleiding en ondersteuning van de studentcoach".

Blended onderwijs

"Het onderwijs is blended: school, praktijk en e-learning zijn optimaal met elkaar verbonden. We werken met e-learning in een digitale leeromgeving. Deelnemers kunnen zelfstandig aan de slag en dit biedt ook de mogelijkheid om te versnellen en vertragen en zo je eigen leertempo te bepalen. De begeleiding in de praktijk is hierbij heel belangrijk: deelnemers laten uiteindelijk zien dat zij vaardigheden geïntegreerd kunnen toepassen in complexe zorgsituaties".

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de pilot Opleiden op Maat die ROC Midden Nederland start na de zomer? Bekijk dan de website van Opleiden op Maat. Heeft u concreet vragen over de intakeprocedure? Neem dan contact op met Marjolein van Vulpen van ROC Midden Nederland via m.vanvulpen@rocmn.nl.