Eén jaar SamUZ

28 juni 2018

Op 28 juni 2018 werd teruggeblikt op één jaar SamUZ (Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs).

Eén jaar in actie

Op 28 juni 2017 werd het convenant SamUZ (Strategisch Arbeidsmarktbeleid Utrechtse Zorgorganisaties en Onderwijs) ondertekend door 30 zorg- en onderwijsorganisaties uit Utrecht. Nu, een jaar later, werd de balans opgemaakt. Welke acties zijn er al uitgevoerd, en waar is nog (meer) winst te behalen?

Regionaal samenwerken

Het project komt voort uit een breed gedeelde zorg in de regio ten aanzien van de huidige en toekomstige beschikbaarheid van met name verzorgenden (NLQF 3), verpleegkundigen (NLQF 4 en 6) en FZO-verpleegkundigen binnen verschillende specialisaties. Op initiatief van Utrechtzorg en het UMC Utrecht is in 2016 een kopgroep van Utrechtse zorgorganisaties uit de VVT en Ziekenhuizen gevormd om het vraagstuk te bespreken. Dit heeft geleid tot convenant SamUZ, wat werd ondertekend door 30 organisaties: Accolade Zorg, Allerzorg, St Antonius Ziekenhuis, AxionContinu, Careyn, Christelijke Hogeschool Ede, De Bilthuysen, De Hoogstraat, De Rijnhoven, De Wulverhorst, Diakonessenhuis, Dianet, Hogeschool Utrecht, Huize het Oosten, ISZ de Brug, Leger des Heils, Maria Dommer, MBO Utrecht, Prinses Maxima Centrum, ROC Midden Nederland, Pro Senectute, Thuishulp Zorgzaam, UMC Utrecht, Utrechtzorg, Vecht & IJssel, Vitras, Vredenoord, Warande, Zorggroep Vechtstreek en Zorgspectrum.

RAAT Utrecht

Acties binnen SamUZ zijn onder andere gericht op gezamenlijk opleiden, het verkleinen van uitval, het vergroten van de inzet van zij-instromers, het verbeteren van de doorstroom, het verbeteren van het imago en passende arbeidsvoorwaarden. SamUZ zal gedurende 2018 worden uitgebreid naar een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) zoals omschreven in het actieprogramma 'Werken in de zorg'. Dit doen we ook samen met onze elf nieuwe SamUZ-partners: Amerpoort, Kwintes, QuaRijn, Reinaerde, Fundis, 's Heeren Loo, Bartiméus, Moviera, Zorggroep Charim, Zorgwacht en Lievegoed.

Vooruit

We zijn trots op de resultaten die inmiddels zijn neergezet met de inzet van de vele mensen uit alle organisaties. Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op deze resultaten. Ook werden de nieuwste cijfers gepresenteerd, om zodoende middels waardevolle discussie de koers voor nieuwe acties te kunnen vaststellen. We gaan door: want de tekorten laten zich elke dag voelen. We doen er een schep bovenop en gaan er met energie tegenaan.