- >
  praatplaat-skillsgericht-voor-indesign.png

Flexibilisering beroepsonderwijs: op weg naar een skillsgerichte arbeidsmarkt

10 juni 2024

Nieuwe onderwijsconcepten zijn belangrijk voor het toekomstbestendig maken van onze sector zorg en welzijn. We hebben immers behoefte aan versnelde instroom en doorstroom van medewerkers.

Al sinds 2018 zijn het onderwijs en werkveld daarom samen aan de slag gegaan met het ontwikkelen van leereenheden en mbo-certificaten voor het beroepsonderwijs. Dit betekent dat opleidingen ‘in stukjes worden geknipt’. Zo kan iemand snel en gericht opgeleid worden, en ook vlotter aan de slag gaan. Ook huidige medewerkers kunnen zich via deze flexibele leereenheden gemakkelijk(er) verder scholen.

Overzicht leereenheden
Om deze belangrijke onderwijsinnovatie onder de aandacht te brengen, heeft RegioPlus een overzicht gemaakt van alle mbo-opleidingen waarvoor leereenheden zijn ontwikkeld. Je leest het in dit document.

Per leereenheid zie je de informatie vanuit het kwalificatiedossier, en welke certificaten (inclusief crebo-opleidingscode) er aan de leereenheid zijn gekoppeld.

Op weg naar een skillsgerichte arbeidsmarkt
De flexibilisering van het beroepsonderwijs is een belangrijke stap richting een meer skillsgerichte arbeidsmarkt. Dat is een arbeidsmarkt waarbij talenten en vaardigheden centraal staan. Door hier de focus op te leggen wordt het gemakkelijker de juiste mensen bij de juiste zorgbanen en -taken te vinden.

De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar in rap tempo op. Om dit scherp te houden hebben we de visual ‘Flexibilisering onderwijs, op weg naar een skills gerichte arbeidsmarkt’ opgesteld. Dit geeft een indruk van kansrijke ontwikkelingen op onderwijsgebied. Door hierin te investeren bereiden we de zorg(medewerker) voor op de toekomst.