- foto.jpg

Nieuw: U-Forward Ontbijt

18 augustus 2023

Na de eerste succesvolle ontbijtsessie tijdens de Dutch Health Week gaat per september het U-Forward Ontbijt van start. De Gemeente Utrecht, Utrechtzorg en ROM Utrecht Region zal met partners 5-6 x per jaar een ontbijtsessie in de regio Utrecht organiseren.

Hier komt het regionale netwerk van (digital) health-ondernemers, innovatiemanagers en -adviseurs in de zorg en welzijn, en andere relevante stakeholders samen. Door elkaar laagdrempelig en frequent te ontmoeten en te inspireren, versnellen we gezamenlijk regionale vraagstukken op het gebied van technologie ter ondersteuning van zorgtaken, gegevensuitwisseling in de zorg om de transitie in de zorg mogelijk te maken.

Uitkomst Health Hub Utrecht innovatie ontbijt 14 juni
Tijdens het eerste ontbijt stond de volgende vraag centraal: ‘Hoe kunnen we door samenwerking tussen bedrijven en zorg- en welzijnsinstellingen de werkdruk op een positieve manier verlagen met de inzet van technologische of sociale innovatie?
Bij instellingen Zorg & Welzijn spelen diverse vraagstukken om de werkdruk te verlagen bijvoorbeeld: zelfregie bij cliënten, digitalisering, innovatie en verminderen administratieve lasten. Het bevorderen van een positieve gezondheidsmentaliteit en samenwerking tussen belanghebbenden is ook essentieel. Deze uitdagingen vereisen gezamenlijke inspanningen om de werkdruk te verminderen en de zorgervaring te verbeteren.
Met deelnemers vanuit zorg- en welzijnsinstellingen, het bedrijfsleven, de overheid en onderwijs is er nagedacht over gezamenlijke acties om tot betere samenwerking te komen en succesvol(ler) te innoveren in zorg en welzijn. Bekijk hier alle uitkomsten.

Inspirerend om te zien dat alle aanwezigen met elkaar op zoek willen naar concrete oplossingen voor bestaande vraagstukken in de sector.
Wat gaan we nu doen? Meer innovatie-sessies organiseren! Met steeds met een relevant thema voor zowel bedrijfsleven als instellingen en het liefst gehost door één van jullie.

Meld je aan: U-forward Ontbijt 6 september @Dotslash
Woensdag 6 september staat het ontbijt in het teken van de aanpak ‘Technologie tenzij’ in onze regio. We zijn benieuwd naar de kansen die jij ziet om met elkaar te zeggen: deze zorg leveren we niet meer, we stoppen met de moetjes. Tijdens het vorige ontbijt gingen hier veel enthousiaste stemmen naartoe. We leren daarbij van de aanpak die in Brabant is toegepast rondom het inzetten van de Oogdruppelbril.

Meld je alvast aan via een mail naar Hanna@romutrechtregion.nl. Eind augustus ontvang je van ons het definitieve programma.

Save-the-date alvast voor het ontbijt op 25 oktober @ROC Midden Nederland over samenwerken in opleiding & training personeel met het innovatief bedrijfsleven & onderwijs.

Namens partners van de Health Hub Utrecht;
Gemeente Utrecht (Edmee Maas, Milan Grunewald), Utrechtzorg (Vincent Alkemade en Marloes Aarden) en ROM Utrecht Region (Marc Kalf en Hanna Groen)