- pexels-andrea-piacquadio-3791136.jpg

Onderzoek kosten vertrekkende medewerker

27 maart 2023

Het verloop van zorgpersoneel stelt zorgaanbieders voor grote opgaven in de bedrijfsvoering. In 2022 bedroeg het gemiddelde verloop in de regio van Utrechtzorg 22%. En, hoewel het wisselen van werkgever ook onderdeel is van loopbaanontwikkeling, blijkt uit onderzoek van Regioplus dat personeel misschien langer gebleven was als er sprake was geweest van meer loopbaankansen, minder werkdruk of een betere relatie met het team of de leidinggevende. Met een krappe arbeidsmarkt liggen daar nog kansen. Dit vertaalt zich nog niet altijd in de (financiële) prioritering bij zorgaanbieders wat behoud van personeel eigenlijk mag kosten.

Waarom dit onderzoek?
Om het thema behoud hoger op de agenda te krijgen in onze regio voeren wij samen met Berenschot een onderzoek uit waarin de kosten van vertrekkend zorgpersoneel inzichtelijk worden gemaakt. Concreet maken we inzichtelijk welke kosten gemaakt worden als een zorgmedewerker vertrekt. Denk aan het verlies van productiviteit in de laatste periode dat iemand werkzaam is, of de kosten die verbonden zijn aan werving en selectie en/of opleidingen. Dit doen wij voor de branches: GHZ, VVT, GGZ en Ziekenhuizen.

Oproep: Samen is het mogelijk

Omdat verloop een collectief probleem is in onze regio benaderen wij onze deelnemers met het verzoek een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Op dinsdagmiddag 30 mei organiseren wij een bijeenkomst bij Berenschot waarin wij met verschillende zorgaanbieders uit de vier branches bijeenkomen en stil staan bij twee zaken. Ten eerste bespreken we met elkaar uit welke stappen verloop bestaat. Denk aan het onboardingstraject bij vervangend personeel of het voeren van exitgesprekken. Ten tweede brengen we in kaart welke kosten per stap verbonden zijn.

Wij gaan uit van 2 of 3 aanbieders per branche, vertegenwoordigd door een collega met een achtergrond in de HR én een collega met een achtergrond in de bedrijfsvoering. Het gaat enorm helpen als wij gebruik kunnen maken van uw kennis en eigen cijfers op dit thema. Wij zorgen ervoor dat u voor aanvang van 30 mei van ons een instructie ontvangt m.b.t. de voorbereiding. Op die manier maken we er een effectieve middag van.

Eindresultaat

Uiteindelijk vervatten wij de uitkomsten van het onderzoek in een overzichtelijke factsheet met een visuele weergave van de totaalkosten van vertrekkend zorgpersoneel. Daarnaast organiseren wij na 30 mei een bijeenkomst bij Utrechtzorg waarin we de uitkomsten en mogelijkheden om het verloop onder controle te krijgen bespreken. U bent als deelnemende organisatie van harte uitgenodigd om ook deel te nemen aan deze vervolgbijeenkomst! Op die manier doen wij graag wat terug voor uw bijdrage aan dit onderzoek. En maken we onderling leren mogelijk zodat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden.