Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn

28 januari 2019

Het Platform is een kennisbron en functioneert als kwartiermaker voor ervaringsdeskundigheid in de regio Utrecht.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken uit de praktijk van Zorg & Welzijn. Mede door de ontwikkelingen in de regio Utrecht, waaronder de komst van integrale specialistische ggz in de wijk en het herzien van de eerste opvang van daklozen, spelen ervaringsdeskundige medewerkers een steeds grotere rol binnen organisaties in de regio.

Het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn is een krachtig netwerkverband, waar elf zorg- en welzijnsorganisaties aan deelnemen. Deze organisaties zijn werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Het Platform is een kennisbron en functioneert als kwartiermaker voor ervaringsdeskundigheid in de regio Utrecht en als aanspreekpunt voor de aangesloten organisaties.

Werkzaamheden Platform

Het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg en Welzijn:

  • Werkt samen met het onderwijs- en werkveld aan het verder ontwikkelen en professionaliseren van (erkende) opleidingen ervaringsdeskundigheid;
  • Is betrokken bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn MBO – AD – HBO ervaringsdeskundigheid;
  • Is in gesprek met de Hogeschool Utrecht over het starten van een AD-opleiding ervaringsdeskundigheid;
  • Onderhoudt contacten met het UWV, de gemeente Utrecht en ondersteunt de samenwerking tussen de aangesloten organisaties onderling en de onderwijsinstellingen;
  • Biedt ondersteuning aan organisaties bij het invoeren van ervaringsdeskundigheid;
  • Is opdrachtgever voor afstudeeronderzoek aan de Hogeschool Utrecht over de invoering van ervaringsdeskundigheid;
  • Neemt deel aan activiteiten rondom het thema ervaringsdeskundigheid;
  • Sluit aan bij de ontwikkelingen rond het thema ervaringsdeskundigheid binnen het Maatschappelijk Netwerk Utrecht.

Samenwerkende organisaties

De samenwerkende organisaties zijn GGz Centraal, Altrecht, Kwintes, WIJ 3.0, Buurtteam, Steunpunt GGZ Utrecht, De Tussenvoorziening, Moviera, Leger des Heils, EDASU, Hogeschool Utrecht, Umah-hai, Zadkine en Lister. Utrechtzorg faciliteert het Platform.

Wilt u meer informatie over het Platform? Kijk dan op de nieuwe website.