Regio Gooi en Vechtstreek stelt stimuleringsgeld beschikbaar

29 juli 2020

Met de regionale aanpak stimuleringsgelden richt de regio Gooi en Vechtstreek zich op leren en opleiden.

Leren en opleiden regio Gooi en Vechtstreek

Er is volop ontwikkeling op het gebied van leren en opleiden in de regio Gooi en Vechtstreek. Met de regionale aanpak stimuleringsgelden voor opleiden richting zorg en welzijn is een flinke ambitie neergelegd in het matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in deze sector. Het doel is om kandidaten (al dan niet met achterstand tot de arbeidsmarkt) die in de zorg willen werken ook daadwerkelijk in zorg- en welzijnsorganisaties te plaatsen.

Gemeenten, onderwijs (hbo en mbo), UWV, Calibris en diverse organisaties in de regio hebben de handen ineen geslagen om voor september met een plan van aanpak te komen. Utrechtzorg is actief betrokken in het verbinden van partijen, het leveren van expertise en het verder brengen van dit plan.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Jan Joosten via jjoosten@utrechtzorg.net, of na 10 augustus met Natascha Kalkman via nkalkman@utrechtzorg.net.