Regionaal in actie tegen tekorten

21 december 2017

In de afgelopen periode heeft Utrechtzorg samen met 58 werkgevers en 7 onderwijsorganisaties gewerkt aan regionale actieplannen om samen de tekorten in zorg en welzijn terug te dringen.

Deze RAAT’s (Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten) worden per arbeidsmarktregio afgesloten en dienen als onderlegger om regionaal tot concrete (kwantitatieve) afspraken en acties te komen met betrekking tot werven, opleiden, behouden en anders organiseren van personeel voor zorg en welzijn. In de actieplannen worden bewezen activiteiten samengebracht en nieuwe slimme pilots bedacht. We zetten vooral in op lef, samenwerken en actie.

Doelstelling is om in het eerste kwartaal van 2018 in alle regio’s van Utrechtzorg (Utrecht, Amersfoort en de Gooi- en Vechtstreek) een RAAT actief te hebben. De sectorgelden van het SectorplanPlus worden tevens vanaf mei 2018 gekoppeld aan participatie in een RAAT.

Voor meer informatie over de regionale actieplannen kunt u contact opnemen met Annelies Mulder, Programmamanager RAAT (amulder@utrechtzorg.net).