- samen-is-het-mogelijk.jpg

Samenwerken de sleutel in terugdringen personeelstekorten

25 juli 2023

De tekorten bij zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Utrecht, Amersfoort- Eemland en Gooi- en Vechtstreek lopen nog steeds op en zijn zelfs hoger dan het landelijk gemiddelde. Ondanks de vele initiatieven om medewerkers te behouden en te werven, lukt het de organisaties niet meer om alle vacatures in te vullen. Het duurt niet lang meer voordat de uitstroom van medewerkers uit de zorg- en welzijnssector hoger is dan de instroom.

Samen is het mogelijk
“Om de tekorten terug te dringen, moeten we de krachten in onze regio bundelen”, geeft Vincent Alkemade directeur- bestuurder van Utrechtzorg aan. “Wij geloven in de kracht van samenwerking. Je hebt moed, lef en daadkracht nodig om over je eigen organisatiegrenzen heen te stappen en gezamenlijk de uitdaging aan te gaan. Wij kunnen hierbij het verschil maken door werkgevers te verbinden via strategische themasessies en te prikkelen door samen vooruit te kijken. Via onze kennispodia inspireren we en is er ruimte voor het delen van praktijkverhalen en succesvolle initiatieven.”

Drie strategische thema’s
Om samen voldoende (nieuwe) medewerkers aan te trekken, te ontwikkelen en hun werkplezier te vergroten, zet Utrechtzorg de komende jaren in op drie strategische thema’s die zijn vastgelegd in het strategiedocument ‘Samen in het mogelijk’:

De arbeidsmarkt van de toekomst: we zetten in op het versnellen van en experimenteren met nieuwe initiatieven en succesvolle praktijkvoorbeelden voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Voorbeelden zijn de ‘Ik zorg shop’ en ‘Zorgversterkers’.
De medewerker van de toekomst: met dit thema dagen we uit om leer- en werkomgeving te realiseren waarin vaardigheden, kwaliteiten en talenten centraal staan in plaats van diploma’s. De medewerker kan een leven lang leren en ontwikkelen en heeft zelf de regie hierop. Projecten als ‘Ambassadeurs zorgtechnologie’, ‘Flexibel opleiden’ en ‘Vernieuwend werken’ vallen onder dit thema.
De mens in de organisatie: oftewel goed werkgeverschap. We stimuleren een werkomgeving waarin de medewerker centraal staat. Projecten zoals ‘Onboarding’, ‘Uitstroomonderzoek’, ‘Sterk-in-je-werk’ en ‘JongUz’ vallen hieronder.

Samen aan zet
Met onze 90 deelnemers realiseren we de projecten, programma’s en branche-overstijgende samenwerkingen die bijdragen aan de thema’s. Het fundament vormt onze strategisch regionaal netwerk en data-gedreven arbeidsmarktbeleid. Ook zijn al onze activiteiten gekoppeld aan landelijke en regionale programma’s zoals Samen Regionaal Sterk (SRS), Taskforce (Ondersteuning Optimale Inzet Zorgverleners), Sectorplan Plus en Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). Zo proberen we met z’n allen de arbeidsmarkt gezond te houden voor goede en veilige zorg en welzijn voor iedereen, nu en in de toekomst.