- istock-583980184.jpg

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

11 februari 2020

Graag attenderen wij u op de SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb.

Subsidiabele activiteiten van de SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor u als ondernemer subsidie voor kunt aanvragen: doorlichting van de onderneming, loopbaan- en ontwikkeladviezen, het stimuleren van de ontwikkeling van kennis/vaardigheden/beroepshouding, en het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de SLIM-subsidie, en weten of uw organisatie voor deze subsidie in aanmerking komt? Bekijk de bijgevoegde documenten of bezoek de subsidiewebsite.

Op dinsdag 10 maart organiseert het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden kennissessies WAB (Wet Arbeid in Balans) en SLIM. Deze sessies starten respectievelijk om 9:30 uur en 10:45 uur en vinden plaats in het Stadskantoor Utrecht (Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht). Aanmelden kan door uiterlijk 5 maart een mail te sturen naar Sila.Basropansingh@uwv.nl met de namen van deelnemers, bedrijfsnaam, e-mail en voor welke sessie(s) u zich wilt opgeven.