Studenten lossen praktijkvragen op in Midden Nederland

10 juli 2018

Derde Future Care Challenge staat inmiddels gepland.

Zorgopleidingen en bedrijfsleven aan elkaar verbinden. Dat was het doel van de eerste ‘Future Care Challenge’ in 2016. Studenten bedachten in een vijfdaagse pressure cooker verschillende concepten voor een betere wijkverpleging. Inmiddels zijn verschillende ideeën van studenten uitgevoerd in de praktijk, is de tweede Challenge bijna afgerond en staat er een derde Challenge gepland.

Wat gebeurt er als je 15 studenten van het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland en 15 studenten Creatieve Industrie één week aan bestaande vraagstukken uit de wijkverpleging zet? ‘Er komen dan enorm veel goede ideeën. Binnen tien minuten waren ze vrienden!’, zegt Guus Gadellaa, docent bij ROC Midden Nederland. ‘Ik zei meteen ja tegen dit project, want ik ben in voor nieuwe dingen. Maar zo’n week is wel intensief: de studenten waren fanatiek, sommigen gingen pas om 23.00 uur naar huis. Het vraagt dus wel wat van de student én docent.’

Winnaar: CARE Card

UCreate, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht en zorginstelling Careyn startten de eerste Challenge. In opdracht van Careyn bedachten studenten van verschillende opleiding in één week een antwoord op de vraag: ‘Hoe krijgen we de cliënten in de wijk gelukkiger?’. Het winnende concept van de Challenge was de CARE Card: een systeem waarmee studenten Verpleegkunde tijdens hun opleiding zelfstandig informele zorg in de wijk kunnen leveren, in samenspraak met de wijkverpleegkundige. Het idee ontstond naar aanleiding van studie-uren die in het rooster waren gepland om te besteden aan extra studieactiviteiten.

Een bijzondere band

De jury vond dit concept niet alleen het beste idee, maar ook op korte termijn uitvoerbaar. In maart 2018 ging de CARE Card als pilot van start met 26 studenten en 26 cliënten in verschillende wijken in Utrecht. Gadellaa: ‘Het is mooi om te zien dat studenten de cliënten dat beetje extra kunnen geven. Zo was er een moeder van drie kinderen die kampte met depressies. De studenten hebben een uitstapje gemaakt met deze kinderen. Ook namen ze een non op hoge leeftijd mee naar het winkelcentrum Hoog Catharijne waar zij al in geen 15 jaar meer was geweest. Voor de studenten én cliënten een hele beleving! Er ontstaat dan een bijzondere band: sommige studenten blijven langsgaan bij de cliënten, ook al hoeft dat niet meer voor de opleiding.’

Van elkaar leren

De mix van technologie- en verpleegkundestudenten werkt goed, omdat de studenten veel van elkaar kunnen leren. Gadellaa: ‘Technologen hebben vaak goed voor ogen wat de wensen zijn van de klant; ze zijn ondernemend en kunnen soms bijna grenzeloos creatief zijn. Daarentegen voelen verpleegkundigen zich soms juist wat beperkt door kaders. Zij worden door de techneuten uitgedaagd om out of the box te denken, maar brengen hen tegelijkertijd terug in de realistische wereld.’

Financiering door Zorgpact Midden Nederland

Een dergelijk project kan niet zonder financiering. Annette de Groot licht toe waarom Zorgpact Midden Nederland een geldelijke bijdrage levert aan de Challenges: ‘We zien dat de combinatie van zorg en de creatieve industrie veel innovatie oplevert. De nieuwe inzichten en andere ideeën motiveren de studenten. Bovendien past het idee bij de visie van ons Zorgpact: we willen niet alleen óver studenten en verpleegkundigen praten, maar samen met hen werken aan een vraagstuk. Het Zorgpact is een doe-pact, en dat zie je terug bij zo’n Challenge.’

Tweede Challenge

Bij de tweede Challenge, in maart 2018, was de opdrachtgever Utrechtzorg. Zes teams kregen de missie een zorgconcept te ontwikkelen voor het jaar 2030. De winnaar was POCKET: Een eenvoudig pasje waarmee je als verpleegkundige op elk moment en overal binnen jouw zorgorganisatie onder andere een dossier, advies van een collega en protocollen kunt oproepen. De jury: 'Dit concept draagt bij aan werkdrukvermindering. Zo wordt administratie een stuk effectiever. En door de mogelijkheid om hulp op afstand in te roepen, kun je makkelijker ergens alleen hulp verlenen. Daarnaast heeft dit team erg goed nagedacht over een veilige en simpele overdracht van een dossier naar een volgende zorgverlener.'

Bestendigen: Challenge alliantie

De derde Challenge staat alweer gepland in september. Krijgen de Challenges voortzetting? De Groot: ‘Op dit moment zijn we inderdaad bezig met het bestendigen van dit concept. Ucreate en Economic Board werken nu samen aan een Challenge alliantie. Het idee is dat er een soort platform komt waar allerlei vraagstukken uit de praktijk kunnen worden geplaatst, waar scholen mee aan de slag kunnen.’