Subsidie SET COVID-19 2.0: zorg en ondersteuning op afstand

19 augustus 2020

De regeling SET COVID-19 2.0 verstrekt subsidie aan zorgaanbieders die structureel gaan inzetten op digitale zorg op afstand.

Noodregeling SET COVID-19 2.0

Bent u aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de noodregeling SET COVID-19 2.0.

De afgelopen periode hebben veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan digitale toepassingen voor zorg op afstand. Deze regeling verstrekt subsidie aan aanbieders die structureel gaan inzetten op digitale zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking, of mensen met een psychische aandoening.

Budget

Het beschikbare budget voor SET COVID-19 2.0 is € 77 miljoen. Hiervan is € 53,7 miljoen bestemd voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000, waarvan u maximaal 40% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren, die helpen bij het implementeren van e-health toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.

Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u de stand van zaken voor het subsidiebudget. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Meer informatie

De voorwaarden voor de subsidie vindt u hier. De subsidie kunt u aanvragen op mijn.rvo.nl vanaf maandag 27 juli tot en met 30 november 2020, of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt.

Alle informatie over de subsidie vindt u hier.