- lnrd_231002_133-scaled.jpg

Talent is overal en elk talent telt

03 november 2023

Krachten bundelen in regionale samenwerking is een oplossing voor het personeelstekort in zorg en welzijn. Met elkaar optrekken over sectoren heen zodat elk talent optimaal wordt benut. Utrechtzorg is daarom, vanuit de sector zorg en welzijn, aangesloten bij de Utrecht Talent Alliantie.

De UTA bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers in de grootste tekortsectoren; overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, het UWV, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. Gezamenlijk investeren zij in een toekomstgerichte beroepsbevolking met meer regie op de arbeidsmarkt. Overstappen soepeler maken, een leven lang ontwikkelen en digitale vaardigheid stimuleren, dat is het doel.

Het inspirerende event "Samenwerken aan de arbeidsmarkt van de toekomst" bevestigt het belang voor een sterke regionale aanpak. In drie interviewrondes gingen deskundigen Sandra Phlippen (ABN AMRO), Maarten Camps (UWV) en Hans Borstlap (Commissie Regulering van Werk) in gesprek over een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Lees het artikel Samenwerken aan de arbeidsmarkt van de toekomst of luister naar de podcast De oplossingen op de arbeidsmarkt zijn regionaal .

‘Het artikel en de podcast bevestigen het belang van een sterke regionale aanpak. De regio’s Utrecht e.o., Amersfoort Eemland en Gooi en Vechtstreek verwachten een tekort aan medewerkers dat oploopt van 7.300 in 2023 tot een kleine 18.000 in 2032. Het stimuleren van regionale samenwerking en ‘anders werken’ in en over de sectoren is dan ook één van onze belangrijkste speerpunten', aldus Vincent Alkemade, Directeur-bestuurder Utrechtzorg.

Heb je een goed idee of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Jan Joosten, programmamanager Utrechtzorg: jjoosten@utrechtzorg.net of Joyce Oomen, coördinator van de Utrecht Talent Alliantie: joyce@utrechttalentalliantie.nl.