- gloeilampen.jpg

Uitnodiging 3 oktober: werksessie regioplan IZA arbeidsmarkt

25 september 2023

Denk mee over het IZA regioplan Arbeidsmarkt Utrecht en kom op 3 oktober

Het Integraal Zorg Akkoord krijgt vorm in onze regio. Voor de zomer is het regiobeeld opgesteld met voor regio Utrecht de ambitie van een gezonde en passende leefomgeving en integrale (gezondheids)zorg. De volgende stap is om eind 2023 in alle regio’s de regioplannen klaar te hebben. Op basis van deze plannen kunnen partijen vanaf 2024 een transformatieplan indienen voor de gewenste transformatie in de regio. Wij zijn verheugd dat arbeidsmarkt is opgenomen als één van de fundamenten voor het regioplan van de zorgkantoorregio Utrecht. Daar geven we de komende maanden nader invulling aan, hopelijk met veel werkgevers in zorg en welzijn samen.

Arbeidsmarkt als onderdeel van regioplan IZA
De Coalitie Aantrekkelijke Arbeidsmarkt (CAA) van de Health Hub Utrecht is door de regionale opdrachtgevers van IZA (Zilveren Kruis en Gemeente Utrecht) gevraagd om als logische plek samen met hen het arbeidsmarkt deel in het regioplan vorm te geven. Met als doel dat we straks gezamenlijke opgaven, plannen en afspraken hebben geformuleerd voor de regionale arbeidsmarkt. Een flinke ambitie met een scherpe deadline van eind november dus wij nodigen u hierbij van harte uit om input te geven en daarmee invloed uit te oefenen op dit essentiële fundament voor transitie in zorg en welzijn.

Input vanuit alle branches in zorg en welzijn
De Coalitie Aantrekkelijke Arbeidsmarkt bestaat naast Utrechtzorg, uit het UMCU, de Gemeente Utrecht en Nieuwegein, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Axion Continu, Reinaerde en Unicum Huisartsenzorg. We grijpen de kans van het IZA aan om deze coalitie te verbreden tot alle branches van Zorg & Welzijn. Om nu, in relatie tot IZA, maar ook in de toekomst gezamenlijk de strategische richting voor de arbeidsmarkt in de regio vorm te kunnen geven.

Wat staat te gebeuren de komende weken?
We organiseren samen met de gemeente Utrecht en het Zilveren Kruis op dinsdagochtend 3 oktober van 09.30 tot 13.00 uur een werksessie met zoveel mogelijk werkgevers uit zorg & welzijn om de speerpunten van de verschillende branches en partijen op te halen. Adviesbureau IG&H ondersteunt ons hierbij. Ook toetsen we onze ambities met de andere IZA tafels op een brede bestuurlijke klankbordsessie op woensdagmiddag 1 november. We beogen vervolgens om begin november nog een tweede werksessie te organiseren voor arbeidsmarkt om het concept regioplan verder aan te scherpen.

Voor wie?
We nodigen graag professionals/collega’s uit die de inhoud kennen én overstijgend/strategisch kunnen denken om aan te sluiten bij deze werksessie en mee te denken over de thema’s innovatie/anders werken, behoud en leven lang ontwikkelen.
Welke professionals/collega’s van jouw organisatie moeten hierbij zijn? Wil je deze oproep doorzetten binnen je eigen organisatie naar collega’s voor wie dit relevant kan zijn? Ook als je 3 oktober niet kunt (we beseffen dat deze oproep is vrij last minute is gezien de krappe tijdslijnen van IZA) maar wel wilt meedenken de komende weken kun je je opgeven door een mail te sturen naar edmee.maas@utrecht.nl

Wat gaan we doen op 3 oktober?
-We doorleven de urgentie en noodzaak van regionale samenwerking op arbeidsmarkt (waarom hebben we elkaar nodig)
-We erkennen de complexiteit van samenwerking op het thema arbeidsmarkt (en gaan in gesprek over jouw ervaringen tot nu toe)
-We delen enkele succesvoorbeelden van regionale samenwerking obv huidige activiteiten Utrechtzorg, Coalitie Aantrekkelijke Arbeidsmarkt en initiatieven uit de branches (bijv VGU programma arbeidsmarkt, samenwerking HR ziekenhuizen)
-We halen op en versterken wat er al in de regio in gang is gezet en starten met elkaar zo nodig nieuwe activiteiten.
-We zoeken naar kleine coalities om op deelonderwerpen aan de slag te gaan
-We benutten de kansen van IZA (en TAZ nemen we hierin ook mee) als route voor regionale samenwerking

Praktische info
Aanmelden: kan door een mail te sturen naar edmee.maas@utrecht.nl
Locatie: Dotslash, Europalaan 400 Utrecht
Vragen: maarden@utrechtzorg.net

Bijlage:
pre-read-fundament-arbeidsmarkt.pdf