- samen.jpg

Uitnodiging: informatiebijeenkomst Fair Utrecht

25 september 2023

Binnen de vereniging voor Instellingen voor Verpleging en Verzorging in de regio Utrecht (IVVU) hebben de subregio’s Zuid Oost Utrecht en Eemland al langer de ambitie om een regionale/provinciale flexpool in te richten, met als doel om de kwaliteit van de inzet van PNIL te verbeteren en de kosten te verlagen.
Geïnspireerd door het initiatief van Fair Brabant wordt FAIR Utrecht opgericht.

Na afstemming hebben zorgaanbieders Warande, Silverein en Accolade Zorg aangegeven bereid te zijn om een coöperatie op te richten als organisatievorm voor de regionale flexpool, waarna anderen kunnen aansluiten.

‘Als regionale werkgeversorganisatie zien wij de uitgaven aan PNIL al jaren stijgen. Wij stimuleren branche-overstijgende regionale samenwerking om arbeidsmarktuitdagingen aan te pakken. Daarom supporten wij het initiatief om FAIR Utrecht op te zetten’, aldus Vincent Alkemade (directeur- bestuurder Utrechtzorg).

Omdat meer zorgaanbieders in de provincie Utrecht interesse hebben getoond in het FAIR-concept en er ook een bepaald volume aan vraag naar ZZP’ers nodig is om dit initiatief te laten slagen, bespreken we het concept en de plannen tot zover graag breder dan alleen de VVT-organisaties.

Op 13 oktober a.s. organiseren we een bijeenkomst over FAIR Utrecht, waarin we zorgorganisaties (VVT, GHZ, Ziekenhuizen/revalidatie en GGZ) uit de provincie Utrecht informeren over het initiatief en verkennen of zij zich hierbij mogelijk willen aansluiten.

Datum : Vrijdag 13 oktober 2023
Tijdstip : 10.00 – 12.00 uur. Voor aansluitende lunch wordt gezorgd
Locatie : Accolade Zorg, locatie De Wijngaard, Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin
Inhoud : Korte impressie, voorwaarden voor aansluiting, beantwoorden van vragen

Aanmelden (maximaal 2 personen per organisatie) kan tot uiterlijk 6 oktober.
Meld je hier aan!