Update overeenkomsten SectorplanPlus

02 oktober 2018

Een update voor deelnemers aan het tweede tijdvak van SectorplanPlus.

Vorige week hebben alle deelnemers aan het tweede tijdvak van subsidieregeling SectorplanPlus via de email van het Ministerie van VWS vernomen welk subsidiebedrag er voor hen is gereserveerd.

Aangezien er hierbij procedureel een vertraging van enkele weken was opgetreden, zullen ook de bijbehorende Projectovereenkomsten door Utrechtzorg enkele weken later worden verzonden dan eerder aan u was aangegeven. Dit zal dus niet in de eerste week van oktober het geval zijn, maar in de tweede helft van deze maand. Dit heeft uiteraard geen financiƫle consequenties voor wat betreft de verdere gang van zaken aangaande het tweede tijdvak.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met Ton van Soest, Projectleider SectorplanPlus van Utrechtzorg via 06-20842724 of tvansoest@utrechtzorg.net.