Update SectorplanPlus

26 april 2018

Lees de meest recente update over het SectorplanPlus (tweede tijdvak).

Eerste tijdvak

Voor het eerste tijdvak van het SectorplanPlus geldt dat de aangemelde opleidingen en trainingen uiterlijk 30 april 2018 moeten zijn gestart. Vanaf 1 mei kan de administratieve en financiële verantwoording voor dit tijdvak dan worden opgestart. Voorwaarde hierbij is dat er een projectovereenkomst aanwezig is. Deze zal de deelnemers in de eerste helft van mei door Utrechtzorg worden toegestuurd. Na het ondertekenen door zowel instelling als Utrechtzorg, én het accorderen van de overeenkomst door het Shared Service Center, kunnen de benodigde documenten in het landelijke portal worden geüpload. Alleen als aan alle eisen, zoals vermeld in het normenkader van het handboek, is voldaan, kan het subsidiabele bedrag na afronding/beëindiging van het leertraject door Utrechtzorg aan de deelnemende organisatie worden overgemaakt.

Tweede tijdvak

Het portal voor het tweede tijdvak wordt van 15 mei tot en met 15 juni a.s. opengesteld voor indiening. Vanaf 1 mei kunnen werkgevers, die nog niet eerder een aanvraag hebben gedaan, registreren (noodzakelijk om uiteindelijk aanvraag in te dienen) en werkgevers al bekend uit het eerste tijdvak kunnen hun gegevens controleren en desgewenst aanpassen.

De medewerkers die aan het tweede tijdvak gaan deelnemen moeten uiterlijk 31 december 2018 met hun opleiding of training zijn gestart.

Voor het tweede tijdvak is door het Ministerie van VWS vooralsnog landelijk € 40 miljoen gereserveerd. Van dit bedrag is € 21,3 miljoen geoormerkt voor de sector Verzorging & Verpleging en € 18,7 miljoen voor de overige sectoren binnen Zorg & Welzijn.

Informatie

Op 16 en 19 april jl. hebben een tweetal informatiebijeenkomsten voor (potentiële) deelnemers aan het SPP plaatsgevonden en hiervan hebben zo’n 70 instellingen gebruikgemaakt. Aansluitend hebben alle deelnemers aan het eerste tijdvak (ook zij die hierbij niet aanwezig waren) en geïnteresseerden in het tweede tijdvak een email ontvangen met aanvullende informatie. Mocht u deze email niet hebben ontvangen, dan sturen we u deze graag alsnog toe. Neem hiervoor contact op met secretariaat@utrechtzorg.net.

Aanvullende informatie aangaande het tweede tijdvak kan worden gevonden in het Handboek Projectadministratie SPP (versie 1.3), welke (na inlog) kan worden opgehaald op www.sectorplanplus.nl onder het kopje ‘Downloads’.

Mocht u vragen hebben over (het vervolg van) het SectorplanPlus, dan kunt u contact opnemen met het SectorplanPlus-team van Utrechtzorg (Gabriëlle Peereboom en Ton van Soest / 030 - 634 0808).