Update SectorplanPlus: april

25 april 2019

In deze update leest u de laatste stand van zaken rondom het SectorplanPlus.

Defintieve gereserveerde bedragen bekend in mei

Wij verwachten in de eerste helft van mei alle zorginstellingen te kunnen informeren over de hoogte van de definitief gereserveerde bedragen per zorginstelling en regio voor het derde tijdvak van SectorplanPlus. Aansluitend zal Utrechtzorg de projectovereenkomsten voor dit tijdvak opstellen.

Eerste bevoorschottingsronde

Op 15 maart jl. heeft de eerste bevoorschottingsronde in het kader van SectorplanPlus plaatsgevonden. In het gehele land hebben vele honderden zorginstellingen subsidiegelden ontvangen, gerelateerd aan een tijdige en correcte verantwoording van opleidingsactiviteiten in het eerste tijdvak. In totaal gaat het hier om enkele tientallen miljoenen euro’s. Een bijzonder heuglijk moment dus voor iedereen die betrokken is bij SectorplanPlus. Vanaf nu is de intentie van RegioPlus en Utrechtzorg om ieder kwartaal (oftewel vier keer per jaar) een bevoorschottingsronde te realiseren. De volgende keer zal in juni 2019 zijn. De daarbij horende peildatum was 31 maart 2019. Deze is via de website sectorplanplus.nl en via de email gecommuniceerd aan alle ons bekende contactpersonen. Alle opleidingstrajecten, die op die datum (voldoende) waren verantwoord, zullen, na de daaropvolgende goedkeuring door het Shared Service Center van Sectorplanplus, worden meegenomen in de ronde van juni a.s.

Komende deadlines

Alle contactpersonen zijn door Utrechtzorg op de hoogte gebracht van een aantal deadlines binnen de resterende looptijd (tot en met 2021) van de subsidieregeling. Door het hanteren van deze deadlines is het nadrukkelijk de bedoeling om meer structuur aan te brengen in het registeren en verantwoorden van de diverse opleidingsactiviteiten. Door tijdig documenten aan te leveren in de portal kan er sneller worden overgegaan tot het overmaken van de subsidiegelden, en dat is ook de wens van subsidieverstrekker VWS. Het ministerie wil voorkomen dat geld langdurig op de plank blijft liggen, en ziet liever dat zorginstellingen al korte tijd na hun opleidingsinspanningen het voor hen gereserveerde geld mogen gaan ontvangen. Zodat daar weer mooie dingen binnen de sector Zorg & Welzijn mee worden gedaan.

Een belangrijke deadline voor nu is de datum 31 mei a.s. Na die datum is het niet meer mogelijk om registraties aan te maken, gerelateerd aan het tweede tijdvak van SectorplanPlus. Het gaat hier alleen om de registraties van activiteiten met persoonsgegevens, en (nog) niet om de bijbehorende verantwoordingsdocumenten. Maar mocht uw instelling die ook al kunnen uploaden, dan is daar uiteraard niets tegen. Zoals aangegeven: Hoe eerder er (voldoende) verantwoord is, des te eerder komt de deelnemer in aanmerking voor bevoorschotting.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Projectleider Ton van Soest en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan uiteraard ook.