Update SectorplanPlus: april 2020

29 april 2020

Graag geven we u een update over de stand van zaken rondom het SectorplanPlus in april 2020.

Verantwoording activiteit C, D en E tijdvak 4

Er is een vereenvoudiging met betrekking tot verantwoording van activiteit C, D en E voor tijdvak 4. Begin mei wordt een administratieve lastenverlichting voor activiteiten C, D en E voor tijdvak 4 in het portaal doorgevoerd (met uitzondering van C3). Vanaf dan wordt het mogelijk om bij het aanmaken van nieuwe registraties te kiezen voor ‘werkelijke kosten’ of ‘prestatie-eenheid’. Bij prestatie-eenheden is de verantwoordingslast teruggebracht tot twee documenten (een loonstrook en een prestatieverklaring) en de subsidie wordt berekend op basis van vastgestelde normtarieven, de werkelijke duur van de opleiding/ training en de omvang van de groep (aantal deelnemers). Prestatie-eenheden bieden als voordeel dat er aanzienlijk minder bewijslast nodig is. Verantwoorden op basis van prestatie-eenheden geldt alleen voor tijdvak 4 en voor reguliere aanvragers. Kleine aanvragers hebben een eigen verantwoordingsregime en worden hierover binnenkort rechtstreeks geïnformeerd. Meer informatie is te vinden op de website van SectorplanPlus. In dit memo staat alles weergegeven over de verantwoording van prestatie-eenheden.

POK/BPVO derde leerjaar als prestatiebewijs

Wanneer er per leerjaar een POK/BPVO wordt afgesloten kan de POK/BPVO van het derde leerjaar dienen als prestatiebewijs voor de eerste twee jaren van de opleiding. In dit geval kan dus de POK/BPVO van het derde leerjaar worden opgevoerd als prestatiebewijs.

Arbeidsovereenkomst minder dan 24 uur

Sinds kort is het mogelijk om in tijdvak 3 en tijdvak 4 beroepsopleidingen voor deelnemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 24 uur te verantwoorden onder activiteit A en B. De subsidie is dan maximaal 2.000 euro i.p.v. 5.000 euro. Dit geldt ook voor flexibele HBO duaal trajecten.

COVID-19

Het ministerie van VWS heeft besloten om voor organisaties die geen aanvraag T4 hebben gedaan het aanvraagtijdvak weer open te zetten. Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de tijdelijke extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom. Wij realiseren ons dat er nog wat onduidelijkheden zijn. Op dit moment zijn we hard bezig met het verder inregelen en kunnen pas concreter wat melden als zaken voldoende zijn afgestemd.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808 of jmulders@utrechtzorg.net. Projectleider Jolijn Mulders staat u graag te woord.