Update SectorplanPlus: augustus

28 augustus 2019

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus.

Werkbijeenkomst

Zoals eerder vermeld vond op 19 en 20 juni 2019 in Amersfoort een tweedaagse werkbijeenkomst plaats, met als doel om de administratieve verantwoording van SectorplanPlus waar mogelijk te vereenvoudigen. Op dit moment wordt er door alle betrokken partijen nagedacht over mogelijke wijzigingen. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen alle SectorplanPlus-deelnemers daar nader over worden geïnformeerd.

Op www.sectorplanplus.nl is meer informatie te vinden over deze werkbijeenkomst. In het Startverhaal leest u wat de aanleiding en het doel van deze sessie waren. In de komende maanden is op deze pagina ook meer te lezen over welke resultaten de bijeenkomst gaat opleveren. Deze kunnen van belang zijn voor deelnemers aan het vierde (en laatste) tijdvak, maar wellicht ook nog met terugwerkende kracht consequenties hebben voor het derde tijdvak.

Vierde tijdvak

Het hierboven genoemde vierde tijdvak heeft betrekking op opleidingen en trainingen, die een aanvang nemen in het kalenderjaar 2020. De aanvraag voor dit tijdvak kan weer gedaan worden via de portal van SectorplanPlus (via www.sectorplanplus.nl). De mogelijkheid tot aanmelden zal waarschijnlijk zijn in de maand december 2019. Gedurende drie weken in die maand is de portal dan geopend. De exacte data van opening en sluiting van de aanmeldingsperiode zal worden bekend gemaakt via de site en ook door berichten van de regionale werkgeversorganisaties.

Eerste en tweede tijdvak

Graag maken wij u alvast attent op een belangrijke (harde) deadline, namelijk die van 1 oktober 2019. Op die datum dienen alle registraties te zijn ingediend van de activiteiten uit het eerste en tweede tijdvak, welke op 30 juni waren afgerond. Ook dienen op 1 oktober a.s. van alle A- en B-activiteiten uit het eerste en tweede tijdvak de zogeheten ‘startdocumenten’ (de eerste drie documenten) te zijn geüpload. Betrokken deelnemers aan de eerste twee tijdvakken van SectorplanPlus krijgen hierover binnenkort via email uiteraard nader bericht.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Ton van Soest en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan uiteraard ook.