Update SectorplanPlus: augustus 2020

26 augustus 2020

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in augustus 2020.

Uitstel deadline tijdvak 1 en 3

Begin maart 2020 is besloten om de deadline voor tijdvak 1 en 3 uit te stellen tot een later moment in het jaar. Besloten is nu om dit uitstel verlenen tot 1 oktober 2020.

Wat betekent dit voor u?

Organisaties krijgen de ruimte om tot uiterlijk 1 oktober 2020 voor tijdvak 1 alle registraties voor activiteit A t/m E compleet en definitief in te dienen. Voor tijdvak 3 geldt dat alle registraties voor activiteit A t/m E aangemaakt zijn met de bijbehorende deelnemers. Daarnaast dienen de eerste 3 documenten voor de registraties voor activiteit A+B aanwezig te zijn in het portal.

Deadline projectovereenkomst tijdvak 4 en jaarrekeningen

Voor tijdvak 4 verwachten wij op korte termijn de subsidieverlening. Op dat moment worden de bijbehorende projectovereenkomsten aangemaakt en ter ondertekening aan u verzonden. Daarnaast dient u de jaarrekening te uploaden als u voor tijdvak 3 en/ of tijdvak 4 gebruik wenst te maken van 60% dan wel 70% subsidie voor middelgrote en kleine ondernemingen. Voor beide documenten geldt een deadline van 1 november 2020.

Deadlines scholingsactiviteiten in het kader van COVID-19

Halverwege juli volgt er een update in het portal waarmee het mogelijk wordt om uw registraties voor de COVID-19 activiteiten aan te maken. Extra nieuwe instroom kunt u opvoeren onder een nieuwe activiteit X. En bij- en omscholing van zittende medewerkers kunt u opvoeren onder de reguliere activiteiten C2, D en E, met een extra kenmerk in de registratie dat het een COVID-19 gerelateerde scholing betreft.

Voor het aanmaken van alle COVID-19 registraties geldt een deadline van 1 november 2020. Op uiterlijk 1 januari 2021 moeten al uw registraties compleet zijn en definitief ingediend bij het SSC.

Meer informatie

Op www.sectorplanplus.nl onder het kopje ‘belangrijke data en deadlines vindt u altijd een compleet overzicht van alle geldende deadlines.

Heeft u vragen over het SectorplanPlus? Neem dan contact op met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.