Update SectorplanPlus: eind derde tijdvak

17 december 2018

Lees de update met de laatste stand van zaken rondom het SectorplanPlus.

Aanvragen derde tijdvak

Van 3 tot en met 21 december 2018 kunnen gekwalificeerde zorginstellingen digitaal hun aanvraag indienen voor het derde tijdvak van de subsidieregeling SectorplanPlus. Hiervan is landelijk weer massaal gebruik gemaakt. In de komende weken wordt door de regionale werkgeversorganisaties (waaronder Utrechtzorg) en het Ministerie van VWS de balans opgemaakt. Daarna zal blijken of het bedrag van € 95 miljoen, dat door het Ministerie is gebudgetteerd, toereikend is voor alle aanvragen. In de tweede helft van februari 2019 krijgen alle deelnemers bericht over het voor hen gereserveerde subsidiebedrag.

Tussen 2 en 25 januari 2019 zullen alle aanvragers in het derde tijdvak gebeld worden door een medewerker van Utrechtzorg om gezamenlijk de aanvraag te doorlopen. Op basis van dit telefoongesprek bestaat de mogelijkheid om de aanvraag nog bij te stellen.

Vierde tijdvak

Het vierde en laatste tijdvak van SectorplanPlus heeft betrekking op het kalenderjaar 2020. Opleidingen en trainingen moeten in die periode starten. Aanmelden voor dit vierde tijdvak zal (naar verwachting) mogelijk zijn in december 2019. Uiteraard brengt Utrechtzorg alle deelnemers aan de eerste drie tijdvakken hiervan tijdig op de hoogte.

Verantwoording

Momenteel zijn veel deelnemers aan het eerste tijdvak van SectorplanPlus bezig met het verantwoorden van activiteiten die gestart zijn tussen 24 augustus 2017 en 1 mei 2018. Op basis van de goedgekeurde verantwoordingsdocumenten kan het Ministerie van VWS goed inschatten welk deel van de aangevraagde subsidie inmiddels gerealiseerd is, en daar conclusies aan verbinden voor het vervolg van de regeling. Alle deelnemers aan het eerste tijdvak hebben dan ook het dringende verzoek ontvangen om zo veel als momenteel mogelijk is te verantwoorden voor 1 januari a.s.

Mocht u specifieke vragen hebben over SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Projectleider Ton van Soest en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan uiteraard ook.

Op deze wijze wensen wij (ook) alle betrokkenen bij SectorplanPlus hele goede feestdagen en een subsidierijk 2019!