Update SectorplanPlus: februari

28 februari 2019

In deze update leest u de laatste stand van zaken rondom het SectorplanPlus.

Derde tijdvak

Voor het derde tijdvak van SectorplanPlus is, landelijk gezien, een bedrag van liefst ruim € 140 miljoen aangevraagd. Fors meer dus dan het budget van € 95 miljoen, zoals dat door het Ministerie van VWS eerder is gecommuniceerd. VWS zal nu in de komende twee maanden gaan onderzoeken of er aanvullende gelden kunnen worden gevonden. Zodat, als dat het geval is, toch alle aanvragen (grotendeels of geheel) kunnen worden gehonoreerd. Nadat VWS daar uitsluitsel over heeft gegeven zullen alle deelnemers aan het derde tijdvak via Utrechtzorg over het voor hun zorginstelling gereserveerde subsidiebedrag worden geïnformeerd.

Verantwoordingsdocumenten eerdere tijdvakken

Alle aan tijdvak 1 en 2 deelnemende arbeidsorganisaties worden dringend verzocht om hun registraties (tijdvak 2) en verantwoordingsdocumenten (tijdvak 1 én 2) voor zover nu mogelijk in orde te maken. De eerste bevoorschottingsronde zal op zeer korte termijn worden afgerond, en de tweede zal naar verwachting in mei a.s. worden gerealiseerd. Alle zorginstellingen, die daarbij betrokken zijn, vernemen binnenkort per email de daarbij behorende peildatum. Zoals eerder aangegeven zal er in totaal vier keer per jaar worden bevoorschot. Wil uw organisatie daar gebruik van maken, dan is het zaak om de verantwoording tijdig ter hand te nemen.

Meer informatie

Mochten er vragen zijn over de verschillende aspecten, gekoppeld aan een juiste verantwoording, dan kunt u altijd contact opnemen met de medewerkers van het Shared Service Center van SectorplanPlus. Het Shared Service Center is verantwoordelijk voor het goed- en afkeuren van alle verantwoordingsdocumenten, behorend bij de diverse opleidingstrajecten. Het SSC is te bereiken via 088-0182830 en via ssc@regiocoop.nl.

Mocht u (andere) vragen hebben over SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Projectleider Ton van Soest en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan uiteraard ook.