- shutterstock_218235040_s.jpg

Update SectorplanPlus: februari 2020

26 februari 2020

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in februari 2020.

Bevoorschotting eerste en tweede tijdvak

Inmiddels is er meer bekend met betrekking tot de bevoorschotting over de tijdvakken 1 en 2. Uiterlijk 9 maart aanstaande zal de bevoorschotting plaatsvinden. We streven ernaar om vervolgens elke 3 maanden een bevoorschotting uit te betalen.

Deadline derde tijdvak

Afgelopen 31 januari was de deadline om de projectovereenkomst voor het derde tijdvak te genereren en getekend te uploaden. Tot op heden hebben nog niet alle organisaties hier gehoor aan gegeven. Pas als de getekende projectovereenkomst geüpload is, kan er aanspraak gemaakt worden op een bevoorschotting over tijdvak 3.

Tevens is er onlangs per abuis een mailing verstuurd om zorginstellingen te attenderen op de deadline van 1 april aanstaande. Dit was aan de vroege kant, zover is het nog niet. Voor 1 april dienen alle registraties met alle deelnemers gekoppeld te zijn en de eerste 3 documenten van de A- en B-activiteiten geüpload te zijn.

Checklist

Het Shared Service Center (SSC) heeft één allesomvattende checklist verstrekt om organisaties te helpen om hun administratie perfect aan te leveren. Het document is te vinden op de website van SectorplanPlus onder downloads (na inlog).

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808 of jmulders@utrechtzorg.net. Projectleider Jolijn Mulders staat u graag te woord.