Update SectorplanPlus: januari

29 januari 2019

In deze update leest u de laatste stand van zaken rondom het SectorplanPlus.

Derde tijdvak

Van 3 tot en met 21 december 2018 konden gekwalificeerde zorginstellingen digitaal hun aanvraag indienen voor het derde tijdvak van de subsidieregeling SectorplanPlus. Hiervan is landelijk weer op grote schaal gebruik gemaakt. In de eerste weken van januari zijn alle indieners door Utrechtzorg gebeld om de aanvraag in telefonisch overleg definitief te maken. In de komende maanden wordt door het Ministerie van VWS de balans opgemaakt. Naar verwachting medio februari zal VWS via Utrechtzorg alle deelnemers informeren wat er in de komende maanden mag worden verwacht met betrekking tot het vervolg van het derde tijdvak.

Eerste en tweede tijdvak

Tot en met 31 januari konden de deelnemers aan het eerste tijdvak van SectorplanPlus hun registraties voor dat tijdvak in de portal op sectorplanplus.nl uploaden. Hierbij zijn ook al vele opleidingstrajecten verantwoord. Op basis van de goedgekeurde verantwoordingsdocumenten kan het Ministerie van VWS goed inschatten welk deel van de aangevraagde subsidie inmiddels gerealiseerd is, en daar conclusies aan verbinden voor het vervolg van de regeling. Mocht uw organisatie nog opleidingskosten kunnen verantwoorden voor het eerste en/of tweede tijdvak, dan wordt u vriendelijk verzocht dat nu op korte termijn te gaan doen. Een deadline hiervoor zal spoedig bekend gemaakt gaan worden. In de loop van februari zal er voor de eerste maal bevoorschot gaan worden.

Vierde tijdvak

Het vierde (en laatste) tijdvak van SectorplanPlus heeft betrekking op het kalenderjaar 2020. In die periode dienen de opleidingen en trainingen een aanvang te nemen. Aanmelden voor dit vierde tijdvak zal (naar verwachting) mogelijk zijn in december 2019. Uiteraard brengt Utrechtzorg alle deelnemers aan de eerste drie tijdvakken hiervan tijdig op de hoogte via emails en informatiebijeenkomsten.

Mocht u specifieke vragen hebben over SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Projectleider Ton van Soest en Gabriƫlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan uiteraard ook.