- shutterstock_218235040_s.jpg

Update SectorplanPlus: januari 2020

27 januari 2020

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in januari 2020.

Stand van zaken SectorplanPlus januari 2020

Op 21 december 2019 is de mogelijkheid gesloten om aanvragen in te dienen voor het vierde tijdvak. Er hebben in totaal 1.290 instellingen subsidie aangevraagd voor ruim 437 duizend zorgverleners. Dit resulteert in een totaal bedrag van 280 miljoen. Dit zijn circa 160 deelnemers voor ruim 28 miljoen euro voor Utrechtzorg.

We hopen in april meer duidelijkheid te kunnen geven welk bedrag er definitief toegekend gaat worden. Alle aanvragen voor tijdvak 4 zijn inmiddels beoordeeld, zodat er gestart kan worden met het invoeren van de registraties. De Projectovereenkomsten voor dit tijdvak kunnen na het definitief toekennen van het totaalbedrag gegenereerd worden via de portal.

Projectovereenkomst derde tijdvak

Onlangs hebben wij een mail gestuurd naar alle deelnemende zorginstellingen en verzocht om de projectovereenkomst voor het derde tijdvak te genereren. Deze Projectovereenkomst dient uiterlijk 31 januari a.s. te zijn geüpload in de portal. Deze dient te zijn ondertekend door de binnen SectorplanPlus bekende tekeningsbevoegde en voorzien van een Uittreksel KvK (niet ouder dan 1 augustus 2018) en (optioneel) de Jaarrekening 2017 van de eigen organisatie. Pas als de getekende projectovereenkomst geüpload is, kan er aanspraak gemaakt worden op de bevoorschotting welke na verwachting eind januari gaat plaatsvinden. Daarna zal er consequent elke 3 maanden een bevoorschotting plaatsvinden.

Eerste en tweede tijdvak

Vrijdag 31 januari a.s. moeten alle registraties geüpload zijn voor alle trajecten binnen het eerste en tweede tijdvak, die reeds volledig zijn voltooid voor 1 november 2019. Registraties die niet tijdig (dus na 31 januari a.s.) worden geüpload, zullen niet meer voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808 of jmulders@utrechtzorg.net. Projectleider Jolijn Mulders staat u graag te woord.