Update SectorplanPlus: januari 2021

27 januari 2021

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in januari 2021.

Projectovereenkomst vierde tijdvak

Sinds kort is het mogelijk om de projectovereenkomst voor het vierde tijdvak te genereren. Deze projectovereenkomst dient uiterlijk 8 februari 2021 te zijn geüpload in de portal. Deze dient te zijn ondertekend door de binnen SectorplanPlus bekende tekeningsbevoegde en voorzien van een Uittreksel KvK (niet ouder dan 1 augustus 2019) en (optioneel) de jaarrekening 2018 van de eigen organisatie. Pas als de getekende projectovereenkomst geüpload is, kan er aanspraak gemaakt worden op de bevoorschotting welke na verwachting het tweede kwartaal (maart/april) van 2021 gaat plaatsvinden.

Aanvraag gedaan op behoud?

Graag willen we een oproep doen aan alle organisaties die in tijdvak 4 hebben aangevraagd op behoud. Dit houdt in dat trainingen en opleidingen voor zittende medewerkers die vallen onder activiteit C2, D en E, subsidiabel zijn tot een maximum van 50% van de subsidie per opleidingsproject.

Naast de reguliere verantwoording van uw activiteiten in het portal geeft u ook inzicht in uw aanpak als organisatie om personeel te behouden voor uw organisatie en voor de sector. Uw aanpak, resultaten, positieve- en negatieve leerervaringen zijn interessante leerpunten voor collega-organisaties. Het delen van deze informatie heeft als doel dat organisaties van elkaar kunnen leren en we binnen zorg en welzijn steeds beter in staat zijn om medewerkers duurzaam aan ons te verbinden. Er zijn verschillende methoden voor verantwoording.

Heeft u een kleine aanvraag (> € 15.000,-) ingediend voor tijdvak 4? Voor de verantwoording is het dan voldoende dat u een vragenlijst invult. Deze kunt u terugvinden onder downloads in het webportal.

In het verantwoordingsdocument behoud staan alle methoden op een rijtje. Het document vindt u terug onder downloads in het webportal. U hoeft maar één keer te delen wat uw organisatie op het gebied van behoud heeft gedaan en wat dit heeft opgeleverd. De verantwoording kunt u per mail aanleveren bij Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net en geldt voor al uw opleidingsprojecten in tijdvak 4.

Overzicht deadlines

Hieronder een overzicht van alle deadlines:

  • 08/02/2021: Getekende projectovereenkomst en actueel uitreksel KVK uploaden.
  • 01/03/2021: Deadline tijdvak 3 (compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 31 oktober 2020 ligt).
  • 31/03/2021 : Deadline tijdvak 4 (indien van toepassing): indienen van de aanvullende verantwoording op behoud. Naast de reguliere verantwoording van de activiteiten dient u ook inzicht te geven in uw aanpak als organisatie om personeel te behouden voor uw organisatie en voor de sector).
  • 01/04/2021: Deadline tijdvak 4: (aanmaken van alle registraties en deelnemers waarbij de startdatum voor 1 januari 2021 ligt, deadline eerste drie documenten Activiteit A en B (incl. geautomatiseerde deelnemersverklaring) voor registraties met een startdatum voor 1 januari 2021.
  • 01/05/2021: Deadline: COVID-19 activiteiten. Compleet en definitief indienen van alle registraties onder Activiteit C2, D, E en X verband houdende met de coronacrisis.
  • 01/07/2021: Deadline: tijdvak 3 & 4. Compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 28 februari 2021 ligt.
  • 01/10/2021: Deadline: tijdvak 4 (aanmaken van alle registraties en deelnemers waarbij de startdatum op of voor 1 juli 2021 ligt, deadline eerste drie documenten Activiteit A en B (incl. geautomatiseerde deelnemersverklaring) voor registraties met een startdatum op of voor 1 juli 2021.
  • 01/11/2021: Deadline: tijdvak 3 & 4. Compleet en definitief indienen van alle registraties waarvan de einddatum van de opleiding of de maximale subsidietermijn op of voor 1 juni 2021 ligt.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808 of jmulders@utrechtzorg.net. Projectleider Jolijn Mulders staat u graag te woord.