Update SectorplanPlus: mei

28 mei 2019

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus.

Aanvragen derde tijdvak gehonoreerd

Goed nieuws voor de intekenaars op het derde tijdvak van SectorplanPlus! Het ministerie van VWS heeft vorige week besloten dat alle aanvragen, zoals die zijn ingediend, volledig worden gehonoreerd. Dit ondanks het feit dat er in hett derde tijdvak landelijk fors was overvraagd (te weten €141 miljoen) ten opzichte van het eerder aangegeven budget (€90 miljoen). Het SectorplanPlus voorziet in een grote behoefte, en dat wordt erkend.

De 100% honorering geldt voor álle deelnemers in tijdvak 3, dus ook voor de zorginstellingen die niet onder de VVT worden gerangschikt, maar onder de categorie ‘Overige sectoren’. Er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende sectoren, in tegenstelling tot het begin van SectorplanPlus, toen er sprake was van oormerking van de subsidiegelden.

Binnenkort zullen alle aan tijdvak 3 deelnemende zorginstellingen bericht ontvangen over het voor hun instelling definitief gereserveerde subsidiebedrag inzake tijdvak 3. Aansluitend zullen de projectovereenkomsten per arbeidsmarktregio worden opgesteld. Deze overeenkomsten zullen grotendeels digitaal worden samengesteld en ondertekend. Nader informatie hierover volgt op korte termijn.

Registraties tweede tijdvak

De deadline voor het indienen van de registraties voor het tweede tijdvak ligt op 1 juni. Vanwege verschillende oorzaken is er minder geregistreerd dan verwacht. Dit heeft o.a. te maken met het niet-ingevuld krijgen van vacatures en de uitval van MBO- en HBO-duaal-leerlingen, nog voordat zij zes maanden in opleiding waren. Zodra de deadline-datum voor het verantwoorden door middel van documenten van de nu geüploade registraties bekend is gemaakt, zullen alle betrokken contactpersonen daarover via de website sectorplanplus.nl en een mail vanuit Utrechtzorg worden geïnformeerd.

Voorschot

In de tweede helft van de maand juni zal voor de tweede maal een voorschot worden uitbetaald aan alle SectorplanPlus-deelnemers, die daarvoor in aanmerking (wensen te) komen. De peildatum daarvoor was 31 maart jl. De betreffende instellingen ontvangen daarover bericht via Utrechtzorg. De volgende bevoorschottingsmomenten staan geagendeerd voor de maanden september en december 2019.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bovengenoemde zaken, of andere vragen inzake SectorplanPlus, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met Utrechtzorg via 030-6340808. Projectleider Ton van Soest en Gabriëlle Peereboom staan u graag te woord. Mailen via tvansoest@utrechtzorg.net of gpeereboom@utrechtzorg.net kan uiteraard ook.