Update SectorplanPlus: september 2020

24 september 2020

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in september 2020.

Deadline projectovereenkomst tijdvak 4 en jaarrekeningen.

Voor tijdvak 4 verwachten wij op korte termijn de subsidieverlening. Op dat moment worden de bijbehorende projectovereenkomsten aangemaakt en ter ondertekening aan u verzonden. Daarnaast dient u de jaarrekening te uploaden als u voor tijdvak 3 en/ of tijdvak 4 gebruik wenst te maken van 60% dan wel 70% subsidie voor middelgrote en kleine ondernemingen. Voor beide documenten geldt een deadline van 1 november 2020.

Deadlines scholingsactiviteiten in het kader van COVID-19

Het is inmiddels mogelijk om uw registraties voor de COVID-19 activiteiten aan te maken. Extra nieuwe instroom kunt u opvoeren onder een nieuwe activiteit X. En bij- en omscholing van zittende medewerkers kunt u opvoeren onder de reguliere activiteiten C2, D en E, met een extra kenmerk in de registratie dat het een COVID-19 gerelateerde scholing betreft.

Meer informatie

Op www.sectorplanplus.nl onder het kopje ‘belangrijke data en deadlines vindt u altijd een compleet overzicht van alle geldende deadlines.

Heeft u vragen over het SectorplanPlus? Neem dan contact op met Jolijn Mulders via jmulders@utrechtzorg.net.